facebook YouTube YouTube

 • จอง
 • จัดการการจอง
 1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
  Special Support / Unac. Children?
  Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ซื้อบนเครื่องบิน!
กรุณาอ่านแผ่นพับที่อยู่ในกระเป๋าตรงที่นั่งของท่าน
*ราคาที่แสดงเป็นหน่วยเยน ของประเทศญี่ปุ่น
Peach・Yanbaru Ticket
Okinawa(Naha)
พิเศษตั๋วโดยสารลดราคาพิเศษ เพียงซื้อบนเครื่องบิน!
มูลค่าตั๋วนี้รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนพฤษศาสตร์เขตร้อนชื้น และมรดกโลก
 • Peach・Yanbaru Ticket1
  ราคา ผู้ใหญ่ \2,500 ราคาปกติ \3,040→\540off ราคา นักเรียน \2,420 ราคาปกติ \1,980→\440off ราคา เด็ก \990 ราคาปกติ \1,210→\220off
 • Peach・Yanbaru Ticket2
  ราคา ผู้ใหญ่ \2,700 ราคาปกติ \3,440→\740off ราคา นักเรียน \2,200 ราคาปกติ \2,820→\620off ราคา เด็ก \1,200 ราคาปกติ \1,510→\310off
Adult … อายุ 18 ปี หรือมากกว่า
Student … เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
Child … ชั้นประถมศึกษาหรือชั้นปฐมวัย
ติดต่อ
Ryuguu Castle Butterfly Park(OKK Travel headoffice)
TEL : 0980-48-3456 (Available 9:00~17:00)