Peach Aviation

การสำรองที่นั่งและตรวจเช็คยืนยัน


ท่านสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้ ผ่านทางหน้าเว็บสำหรับโทรศัพท์มือถือ

1) การค้นหาที่นั่งว่าง
2) การซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต หรือ ร้านสะดวกซื้อ (เที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ)
3) การตรวจเช็คและยืนยันการจอง

ท่านที่ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือไว้ให้รับอีเมล์เฉพาะจากโดเมนที่กำหนดเพื่อป้องกันเมล์ขยะนั้น จะไม่สามารถรับอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งจากทางสายการบินได้
กรุณาตั้งค่าอีเมล์ของท่านให้สามารถรับเมล์ที่มาจาก
"resmail.flypeach.com" ได้


ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถใช้บริการตามด้านล่างนี้ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำหรับมือถือ
1) การเปลี่ยนแปลง・ยกเลิกการจอง
2) การใช้ Peach Point ในการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน
3) การสมัคร Peach Profile
4) การซื้อตั๋วแบบเชื่อมต่อเที่ยวบิน
5) ตรวจสอบการจองสำหรับเส้นทางบินลำดับที่ 3 และ 4

หลังจากการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์สำหรับมือถือ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรอง กรุณาดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือผ่าน Contract Center

ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายจากราคาตั๋วที่แตกต่างเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่ง ท่านจะสามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือ Peach Point เท่านั้น โปรดรับทราบว่าทางสายการบินไม่รับการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผ่านทางร้านสะดวกซื้อหรือผ่านการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต

Language