Peach Aviation

1.คำถามเกี่ยวกับการจอง/การซื้อตั๋ว1.  คำถามเกี่ยวกับการจอง/การซื้อบัตรโดยสาร

Q.ขอสอบถามวิธีการจองบัตรโดยสาร
A.ท่านสามารถจองบัตรโดยสารของ Peach ได้ใน 3 วิธี
 1) จองทางอินเทอร์เน็ต
 2) จองทางContact Center
 3) จองที่เคาน์เตอร์สนามบิน
ในกรณีที่จองทางอื่นที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต ( Contact Center,เคาน์เตอร์สนามบิน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจอง

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจองบัตรโดยสาร Peach ได้ผ่านทางเอเยนต์ บริษัททัวร์ต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่บริษัททัวร์แต่ละที่

Q.เราสามารถเข้าคิว waiting list ได้ไหม
A.เราไม่มีบริการ waiting list

Q.สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการจองได้ไหม
A.มีเว็บไซต์จองสำหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ (OSที่ใช้ได้: Andriod OS และiOS)
แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะพิเศษของแต่ละแท็บเล็ต อาจส่งผลให้จองไม่สำเร็จ
สำหรับผู้ที่ใช้ระบบOS ซึ่งระบบการจองของเราไม่รองรับ จะไม่สามารถทำการจองได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟน ที่นี่

Q.สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนก็จองได้ใช่ไหม
A.ขอความร่วมมือในการใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการตามที่เรากำหนดด้วย
นอกจากนี้ ถ้าเปิดหลายแท็บตอนจอง การดึงข้อมูลของเว็บไซต์อาจจะทำให้เว็บไซต์เกิดขัดข้องได้
ทางเรากำลังพิจารณาเรื่องเบราว์เซอร์ใหม่ แต่จนกว่าจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้จริง ขอให้ท่านระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยตนเองไปก่อน กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ที่นี่

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องที่จำเป็นในการต่อเครื่องหรือขึ้นเครื่องไปกลับในวันเดียวกัน
A.Peach ไม่มีบริการการเชื่อมต่อเที่ยวบิน หากท่านถือตั๋วที่มีเที่ยวบินถัดไปของ Peach กรุณาเผื่อเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 90นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเข้าและขาออกก) และเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 120นาทีสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการจัดการเวลาต่อเครื่องรวมถึงการต่อเครื่องกับสายการบินอื่นด้วย
เว้นแต่หากเกิดกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือเที่ยวบินยกเลิกท่านสามารถเลือกที่จะขอเงินคืนส่วนเที่ยวบินใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้ แต่ต้องทำภายใต้การสำรองที่นั่งหมายเลขเดียวกัน หรือจองเที่ยวบินถัดไปของ Peach โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดทราบทาง Peach ไม่สามารถทำการย้ายผู้โดยสารไปเที่ยวบินถัดไปได้หากเกิดเหตุล่าช้าในการเดินทางไปยังสนามบินด้วยตัวท่านเอง เช่นการจราจรหรือสภาพถนน ฯลฯ หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกโดยสายการบินอื่น ๆ
นอกจากนี้หากท่านทำการซื้อตั๋วแบบแยกส่วนเที่ยวบิน ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการต่อเครื่อง
A.ทาง Peach ไม่มีบริการ “Through Baggage Service”หรือ“Through Check-in Service”
เมื่อถึงท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการเช็คอินอีกครั้งด้วยตนเองเพื่อต่อเครื่อง
นอกจากนี้ สำหรับสัมภาระที่ฝากไว้ที่ใต้ท้องเครื่อง เมื่อถึงท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง ผู้โดยสารจำเป็นต้องทำการรับกระเป๋าและทำการฝากสัมภาระกับเที่ยวบินต่อเครื่องอีกครั้งด้วยตนเอง
สำหรับผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและด่านภาษีศุลกากรที่ท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง การดูแลจัดการเอกสารสำหรับการเดินทาง(เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า) เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร กรุณาตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
นอกจากนี้ ทาง Peachยังไม่มีเคาน์เตอร์สำหรับการต่อเครื่องและไม่สามารถดำเนินการให้ได้
สำหรับการเช็คอิน ท่านต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของ Peach ที่แต่ละสนามบินเท่านั้น

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเริ่มรับจองและกำหนดเวลาในการซื้อตั๋ว
A.วันเริ่มรับจองนั้นจะขึ้นอยู่กับวันที่จะเริ่มขายตั๋วเครื่องบิน
กำหนดเวลาในการซื้อนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของค่าตั๋ว
 ・ Simple Peach สามารถซื้อบัตรได้จนถึง 23:59 ของ 2 วันก่อนวันที่ขึ้นเครื่อง(เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทาง)
 ・ Prime PeachและValue Peach สามารถซื้อได้จนถึง 1 ช.ม. ก่อนเวลาออกเดินทาง"

Q.สามารถจองตั๋วเป็นหมู่คณะได้ไหม
A.การจองผ่านทางอินเตอร์เน็ตสามารถจองพร้อมกันได้สูงสุด 9ท่าน สำหรับราคาการจองแบบหมู่คณะ กรุณาติดต่อที่บริษัทท่องเที่ยว

Q.การจองทางอินเทอร์เน็ตสามารถขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการเดินทางได้หรือไม่
A.สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตอนขึ้นเครื่อง กรุณาไม่จองผ่านอินเทอร์เน็ต แต่โทรจองผ่าน Contact Centerเพื่อแจ้งรายละเอียดลักษณะความช่วยเหลือที่ต้องการอย่างล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไป การจองผ่านโทรศัพท์จะต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่เราไม่คิดค่าธรรมเนียมลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ ที่นี่

Q.ถ้าต้องการตรวจสอบการจอง ต้องทำอย่างไร
A.ท่านสามารถตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งต้องใช้รหัสการจองหรือนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถตรวจสอบการจองได้จาก ที่นี่

Q.ยังไม่ได้รับใบยืนยันการจอง(ตารางการเดินทาง) เลยกังวลว่าจองสำเร็จหรือไม่

A.โดยทั่วไป ใบยืนยันการจองจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายใน 5-15 นาที หลังทำการจองเสร็จสิ้น ในกรณีที่ไม่ได้รับ การจองอาจจะไม่สมบูรณ์ ถ้าท่านรู้รหัสการจอง สามารถตรวจสอบการจองทางอินเทอร์เน็ตได้จากที่นี่ ในกรณีที่ท่านไม่รู้รหัสการจอง ให้สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Center
เพื่อให้มั่นใจว่าใบยืนยันการจองถูกส่งไปถึงและท่านสามารถตรวจสอบการจองได้ กรุณาพิมพ์หน้าจอที่จองสำเร็จ หรือจดรหัสการจองไว้ดีกว่า
* บางกรณีอีเมลที่ส่งใบยืนยันการจอง อาจจะถูกคัดไปอยู่โฟลเดอร์อีเมลสแปมต่างๆ อีกทั้งเราไม่สามารถส่งไปยังอีเมลตามลักษณะดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ Contact Center
อีเมลที่หน้า @ มีมหัพภาค(.) : xxxx.@xxxxxx
อีเมลที่ก่อนหน้า @ มีมหัพภาค(.)ติดกัน : xx..xx@xxxxxx

Q.จำเป็นต้องรีคอนเฟิร์มไหม
A.การรีคอนเฟิร์ม คือการตรวจสอบการจองอีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำสำหรับตั๋ว Peach

Q.สามารถจองบริการเสริมต่างๆ ได้ไหม (โรงแรม, ทัวร์เสริม, ประกันการเดินทาง, รถเช่า)
A.ท่านสามารถจองโรงแรม, รถเช่า(เว็บภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ทัวร์เสริม, ประกันการเดินทาง(เว็บภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ของญี่ปุ่นหรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่าน ทางเว็บไซต์ของ Peachได้

Q.ตอนจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ เผลอใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางผิด จะต้องทำอย่างไร
A.ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือวันหมดอายุ สามารถแก้ไขในอินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อในหนังสือเดินทางได้ กรุณาระมัดระวังตอนกรอกข้อมูล หน้าเว็บสำหรับการแก้ไขข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่นี่
*หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1 หมายเลขการจอง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผ่าน “จัดการการจอง” บนเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center

Q.เดินทางด้วย Peach ไปต่างประเทศ แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดินทางไปถึง
A.ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางสายการบิน ในกรณีที่ท่านถูกส่งตัวกลับจากสถานที่ออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกปรับ หรือ ค่าเดินทางกลับต่างๆ ที่เกิดจากการถูกส่งตัวกลับ ทางผู้โดยสารจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถเรียกขอเงินคืนค่าเดินทางจากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือการส่งออกจากประเทศ

Q.ทั้งๆที่กรอกชื่อไปแล้วแต่หน้าจอบอกว่าดำเนินการไม่ได้เพราะยังไม่ได้กรอกชื่อ ควรทำอย่างไรดี
A.กรุณากรอกชื่อนามสกุลโดยไม่เว้นช่องว่าง ถ้าเว้นช่องว่างจะทำให้ระบบขัดข้อง

ตัวอย่าง) นามสกุล: JING Shang ชื่อ: Tao Zi ⇒ นามสกุล: Jingshang ชื่อ: Taozi
นอกจากนี้กรุณาไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น [ - ] (เครื่องหมายขีดสั้นหรือยัติภังค์) หรือ [ , ] (จุลภาค)เป็นต้น
แต่ไม่ได้มีผลเสียต่อการขึ้นเครื่องบิน

Q.ถ้าซื้อบัตรโดยสารจากเว็บประมูลต่างๆ จะสามารถขึ้นเครื่องได้หรือไม่
A.ทาง Peach ไม่อนุญาตให้ทำการโอนสิทธิ์การใช้บัตรโดยสารให้บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆแม้จะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนรวมไปถึงเว็บประมูลต่างๆ ด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชื่อในบัตรโดยสารเป็นคนเดียวกับผู้โดยสาร ทางเราขอปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่องโดยอ้างอิงจาก เงื่อนไขในการขนส่งของบริษัทเรา มาตราที่ 4 ตั๋วเครื่องบิน หมวด A กฎทั่วไป ข้อ4 และมาตราที่10 ข้อจำกัดและการปฏิเสธการเดินทาง หมวด A การปฏิเสธการเดินทางและอื่นๆ ข้อ 6-7 ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ตอนจองตั๋วแล้ว

Q.บัตรโดยสารที่ได้รับมาจากเพื่อนหรือครอบครัว สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
A.ไม่ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชื่อในบัตรโดยสารเป็นคนเดียวกับผู้โดยสาร ทางเราขอปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่องโดยอ้างอิงจาก เงื่อนไขในการขนส่งของบริษัทเรา มาตราที่ 4 ตั๋วเครื่องบิน หมวด A กฎทั่วไป ข้อ4 และมาตราที่10 ข้อจำกัดและการปฏิเสธการเดินทาง หมวด A การปฏิเสธการเดินทางและอื่นๆ ข้อ 6-7 ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ตอนจองตั๋วแล้ว

Language