Peach Aviation

4.คำถามเกี่ยวกับที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉิน


4. คำถามเกี่ยวกับที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉิน

Q. ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน หมายถึงที่นั่งบริเวณไหน
A. ที่นั่งแถวที่ 12 และ 13 ซึ่งติดประตูทางออกฉุกเฉิน

Q. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำสั่งอย่างไร
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำสั่งเกี่ยวกับรายละเอียดที่ท่านผู้โดยสารจะต้องช่วยเหลือ 2 เรื่องต่อไปนี้
A-1. เปิดประตูฉุกเฉิน
ในกรณีที่มีคำสั่งหนีภัยจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ไม่เห็นเปลวไฟนอกหน้าต่าง และไม่มีน้ำท่วมนอกหน้าต่างให้โดยเอาที่คลุมออก ดึงด้ามจับด้านในและถอดประตูเข้าหาตัว จากนั้นทิ้งฝาประตูออกไปข้างนอก
A-2. ช่วยเหลือในขั้นตอนหนีภัย
โดยให้ท่านลื่นลงจากทางสไลเดอร์ซึ่งโผล่ออกจากประตูทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกและช่วยเหลือผู้ที่จะลื่นลงมาจากทางสไลเดอร์ ช่วยพาผู้โดยสารท่านอื่นออกไปนอกเครื่องบินตามลำดับ ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารท่านอื่นในการดึงเชือกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมโดยให้ดึงเมื่ออยู่บนปีกเครื่องบินไม่ใช่ในเครื่องบิน

Q. ทำไมผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่สามารถนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินได้
A. เนื่องจากในบางกรณีอาจต้องการความสามารถในการดำเนินอื่น ๆ หรือ ความช่วยเหลือที่ต้องใช้แรง ฯลฯ เช่น ใช้มือเปิดประตูฉุกเฉิน ฯลฯ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ตาม “ข้อบังคับในการดำเนินการบิน” ของกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้พิจารณาว่าผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือได้และมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 15 ปีไม่สามารถนั่งที่นั่งนี้ได้ อนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมายข้อกำหนดด้านแรงงานได้ระบุข้อกำหนดไว้ว่า ตามหลักแล้วสามารถใช้แรงงานผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ได้ และด้านการใช้ยารักษาโรคก็ได้กำหนดผู้ใหญ่ว่า หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ฯลฯ ซึ่งก็เป็นตัวอย่างด้านสมรรถภาพทางกายของผู้ที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์

Q. ทำไมผู้ติดตามที่ต้องให้การช่วยเหลือผู้อื่นยามเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินได้
A. ผู้ติดตามที่เดินทางพร้อมผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพ ฯลฯ ไม่สามารถนั่งที่ติดทางออกฉุกเฉินได้เนื่องจากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเต็มที่

Q. ทำไมจึงมีเงื่อนไขสำหรับการนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำแนะนำด้วยภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ
ดังนั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับผู้โดยสารอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้จะก่อให้เกิดปัญหาในการให้ความช่วยเหลือหนีภัย ทางเราจึงกำหนดเงื่อนไขการนั่งที่นั่งนี้ว่าผู้โดยสารต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้

Q. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดนั่งที่ติดทางออกฉุกเฉินเลย จะมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือไม่
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือขั้นตอนหนีภัยอย่างฉับไวแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีผู้โดยสารคอยให้ความช่วยเหลือก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารนั่งที่นั่งนี้ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่การที่มีผู้โดยสารนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือก็คาดว่าจะช่วยให้ขั้นตอนการหนีภัยจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก

Q. สำหรับผู้ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน จะจัดเก็บสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวเช่นไรดี
A. ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินไม่สามารถวางสัมภาระไว้ที่พื้นหรือบนตักเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนการหนีภัย ซึ่งโดยหลักแล้วจะขอให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวทั้งหมดไว้ในที่ที่จัดเก็บด้านบน

Language