facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์


 July 17, 2019
เปิดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินฤดูหนาว 2019 แล้ววันนี้! (pdfPDF)

 July 18, 2018
พชี พร้อมเปิ ดตวั เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด “แอร์บสั A321LR” คร ั้งแรกในเอเชีย
ก้าวแรกในเอเชียตะวนั ออกเฉียงเหนือของการบินโลว์คอสด้วยเครื่องบินโดยสารระยะกลาง
(pdfPDF)

 July 2, 2018
พีชประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการอนุญาตถือสัมภาระขึ้นเครื่อง
และปรับค่าธรรมเนียมบริการสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
(pdfPDF)

 June 27, 2018
งบการเงินประจำปี 2560 (FY2017) (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561) (pdfPDF)

 Mar 1, 2018
สายการบินพีช ครบรอบ 6 ปีการดา เนินงาน ประกาศม่งุ มนั่ สู่ก้าวต่อไป พร้อมเผยโฉมเครื่องแบบพนักงานใหม่
และวิดีโอแสดงพันธสัญญาทั้งห้า
(pdfPDF)

 Dec 25, 2017
ตารางฤดูร้อนปี 2018 เปิดจองแล้ววันนี้ !
~บิน Peach ปี 2018 มอบความสุขให้ท่านบนท้องฟ้า~
(pdfPDF)

 June 27, 2017
พีช ปรับปรุงประเภทค่าโดยสารใหม่:
แนะนำรูปแบบค่าโดยสารสามประเภท เพื่อให้การเดินทางในเอเชียของทุกคนสมบูรณ์แบบ!
(pdfPDF)

 June 8, 2017
พีช เผยผลการดำเนินงานช่วงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2560 (pdfPDF)

 Mar 1, 2017
พีช ฉลองครบรอบ 5 ป
ห้าปีแห่งการพลิกประวัติศาสตร์ของสายการบินต้นทุนต่ำในญี่ปุ่น
(pdfPDF)

 Dec 20, 2016
พีชประกาศเปิดเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โอกินาว่า (นาฮา)
ทำการเดินทางในเอเชียให้ใกล้ขึ้น ด้วยการขยายเส้นทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้!
พร้อมเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารแก่ชาวไทยแล้ววันนี้!
(pdfPDF)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีตได้ที่นี่