facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพท่านผู้โดยสารที่เดินไม่สะดวก


ตอนจองตั๋วโดยสาร

ท่านผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นกรุณาส่งแบบฟอร์มยืนยันเรื่องการใช้รถเข็น 5 วันทำการก่อนกำหนดออกเดินทางผ่านโทรสาร Contact Centerจะโทรศัพท์เพื่อยืนยันกับทางท่าน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันการใช้รถเข็นที่นี่ได้(pdf PDF)


1. กรุณาแจ้งยืนยันว่ามีผู้ติดตามหรือไม่

เจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารในเรื่องส่วนตัวได้ เช่น ดูแลเรื่องการรับประทานยา ช่วยเหลือในการเข้าใช้ห้องน้ำ หรือ รับประทานอาหาร
กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว กรุณาเดินทางพร้อมผู้ติดตาม
* ผู้ติดตามต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
・อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
・ต้องสามารถช่วยเหลือในขั้นตอนการหนีภัยให้แก่ผู้รับการติดตามในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้
・ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือในการหนีภัยให้แก่บุคคลอื่นนอกจากผู้รับการติดตาม
・ต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันและทราบสถานการณ์ของผู้รับการติดตามได้
・ต้องนั่งติดกับผู้ที่รับการติดตาม


2. กรุณาแจ้งการเดินของท่านให้ทางเรารับทราบ

・ไม่สามารถเดินได้
・สามารถเดินได้แต่เดินขึ้นลงบันไดไม่ได้
・สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ แต่เดินเป็นระยะทางไกลไม่ได้


3. กรุณาแจ้งข้อกำหนดคุณสมบัติรถเข็นของท่าน

จำนวนรถเข็น ขนาดและน้ำหนักของรถเข็น
ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้
ในกรณีที่ท่านไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นและแบตเตอรี่ที่ใช้กรุณาสอบถามผู้ผลิตไว้ล่วงหน้า


ตอนเช็คอิน

ทางเราจะขอตรวจสอบข้อมูลรถเข็นที่ท่านแจ้งไว้ตอนจองตั๋วโดยสารอีกครั้ง กรณีเป็นรถเข็นที่ไม่สามารถตรวจดูสภาพแบตเตอรี่กับตาได้ ขอความกรุณาท่านนำคู่มือการใช้งานและรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ติดตัวมาด้วยในวันเช็คอิน

ทาง Peach ไม่ได้ตระเตรียมรถเข็นที่ลานจอดรถและจุดเทียบจอดรถชั่วคราวบริเวณหน้าตึกไว้ ขอความกรุณาท่านผู้ติดตามไปเคาน์เตอร์เช็คอิน และแจ้งความจำนงขอใช้รถเข็นกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน

1.เรื่องรถเข็นของท่านผู้โดยสาร

จะขอรับฝากรถเข็นเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง โดยจะให้ท่านยืมใช้รถเข็นของสนามบินจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง
สำหรับท่านที่อาจใช้เวลานานในการขึ้นเครื่อง เราจะขอให้สิทธิพิเศษท่านขึ้นเครื่องก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน

2.เวลาที่ใช้ดำเนินเรื่องเช็คอิน

ในบางกรณีอาจใช้เวลาในการดำเนินเรื่องเช็คอินหรือตรวจสอบความปลอดภัย
กรุณาเดินทางมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ (55 นาทีก่อนสำหรับสนามบินนานาชาติคันไซ สนามบินนาฮะ) 80 นาทีก่อนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ


บนเครื่องบิน

สำหรับอุปกรณ์ช่วยเดิน (เช่นไม้เท้า หรือไม้ค้ำยันบริเวณรักแร้ เป็นต้น) ที่สามารถเก็บไว้ในที่เก็บบนเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ และยังสามารถใช้อุปกรณ์แขนเทียม หรือ ขาเทียมได้ เพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ ขออนุญาตเลือกที่นั่งให้แก่ท่าน ไม่สามารถนั่งที่นั่งติดประตูฉุกเฉินได้ขณะที่เครื่องออกกรุณาจัดที่นั่งพนักพิงหลังให้ตรงและรัดเข็มขัด
กรณีที่ไม่สามารถจัดที่นั่งตรงได้ จะขอให้ท่านใช้เข็มขัดช่วยพยุงร่างส่วนบนไว้กรุณาแจ้งให้ทางเรารับทราบ


ตอนเครื่องลงจอด

ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือตอนลงจากเครื่องรออยู่บนเครื่องจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง

ท่านผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องพร้อมสุนัขช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ


ท่านผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพทางร่างกาย ทางการมองเห็นและการฟัง และมีความประสงค์ที่จะพาสุนัขติดตามช่วยเหลือ สุนัขช่วยเหลือการได้ยิน หรือสุนัขช่วยเหลือการมองเห็นติดตามขึ้นเครื่อง ท่านสามารถพาขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

* มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่นั่งแถวแรก (fast seat)
* สัตว์ที่ช่วยเหลือทางด้านอารมณ์และอาการทางประสาท(Emotional assistance animal) ไม่สามารถพาขึ้นเครื่องได้

ตอนจองตั๋วโดยสาร

ท่านที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุณาสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการนำสัตว์ปลอดโรคก่อนนำเข้าประเทศ/เมือง เนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ขอความกรุณาท่านติดต่อสอบถามไปยังสถานกงสุลหรือหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อก่อนทำการจองตั๋วโดยสาร
อนึ่งสำหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องดำเนินเรื่องยื่นอนุมัติการนำเข้าและนำออกสัตว์

ตอนเช็คอิน

ทางเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตตรวจสอบป้ายรับรองที่ใช้สุนัขติดตามช่วยเหลือการมองเห็น หรือ สายจูงรัดอกสุนัข(สายรัดอกสำหรับสุนัขติดตามช่วยเหลือการมองเห็นที่เป็นสีขาวหรือสีเหลือง) ป้ายรับรองสุนัขติดตามช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ป้ายแสดงสุนัขช่วยเหลือหรือป้ายแสดงสุนัขช่วยเหลือการได้ยินที่ติดกับชุดรัดอกสุนัข


บนเครื่องบิน

ทางเราขออนุญาตเลือกที่นั่งให้ท่านเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
ท่านไม่สามารถนั่งที่นั่งติดประตูฉุกเฉินได้


ตอนเครื่องลงจอด

ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือตอนลงจากเครื่องรออยู่บนเครื่องจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง

ท่านผู้โดยสารที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ


สำหรับท่านยังมีความวิตกกังวลต่อการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
ถึงแม้ว่าท่านเดินทางมาถึงสนามบินแล้วก็ตาม ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินของเจ้าหน้าที่

อนึ่งทางเราขอปฏิเสธผู้ที่เข้าข่ายต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
・ผู้ที่สภาพร่างกายอาจยังไม่ฟื้นตัวดี
・ผู้ที่ได้มีบาดแผลฉกรรจ์และผู้ที่เจ็บป่วยขั้นร้ายแรง
・ผู้ที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัด
・ผู้ป่วยโรคติดต่อประเภทที่ 1, 2, 3 และผู้ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาพักฟื้นหลังการเจ็บป่วยตามข้อกำหนดทางกฎหมายความปลอดภัยด้านสุขภาพในโรงเรียนญี่ปุ่น

สภาพเครื่องบิน

สภาพภายในเครื่องบินระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินเป็นสภาพพิเศษที่แตกต่างจากสภาพบนพื้นดิน เวลาบิน ระดับความสูง (สภาพภายในเครื่องบินเป็นสภาพที่เพิ่มแรงดันอากาศ) สภาพดินฟ้าอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เครื่องบินจะบินผ่าน ณ ระดับความสูง 9,000-12,000 เมตร (หรือ 30,000-40,000 ฟุต) โดยที่ระดับความดันภายในห้องพักผู้โดยสารจะอยู่ที่ 0.7-0.8 ซึ่งต่ำกว่าที่ระดับพื้นผิว อันสภาพที่ใกล้เคียงกับการปีนภูเขาสูง ณ ระดับ 2500 เมตร (ประมาณระดับความสูงช่วงที่ 5 หรือตอนกลางของภูเขาไฟฟูจิ)
จากการที่ระดับความดับลดต่ำลงจะทำให้ภายในร่างกายบวม อวัยวะภายในบริเวณที่ป่วยอาจได้รับแรงกดดัน เกิดอาการเจ็บ หรืออาจหายใจติดขัดได้
นอกจากนี้ความหนาแน่นของออกซิเจนจะลดเหลือเพียง 70-80% ของระดับพื้นผิว และอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะระบบทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือดในสมอง และผู้ป่วยความดันต่ำอย่างรุนแรง
นอกจากนี้การขาดออกซิเจนยังอาจส่งผลกระทบต่อสตรีมีครรภ์ช่วงใกล้คลอด หรือ ทารกแรกเกิดอีกเช่นกัน