facebook YouTube YouTube

 • จอง
 • จัดการการจอง
 1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
  Special Support / Unac. Children?
  Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ซื้อบนเครื่องบิน!
กรุณาอ่านแผ่นพับที่อยู่ในกระเป๋าตรงที่นั่งของท่าน
*ราคาที่แสดงเป็นหน่วยเยน ของประเทศญี่ปุ่น
Natural Hot Spring Heiwajima Welcome Course & Flight Course
Tokyo(Haneda)
เปิด 24 ชั่วโมง! บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ หัวใจหลักของ Tokyo!
เพลิดเพลินไปกับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ Heiwajima และศูนย์การค้า BIGFUN ฟรี shuttle bus ในช่วงดึกและเช้าตรู่!
 • Welcome Course
  สำหรับผู้ใช้บริการสายการบิน Peach
  ขาเข้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda


  Welcome Course
  ฟรี shuttle bus
  จากท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda +
  บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ Heiwajima+ อาหารเช้า
  Pricing \3,500 Original fare \3,700→\200off
 • Flight Course
  สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน Peach
  ขาออกจากท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda
  *ต้องจองล่วงหน้า
  Flight Course
  บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ Heiwajima +
  ฟรีรถโดยสารไปท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda


  Pricing \3,500 Original fare \3,700→\200off
ไม่จำหน่ายตั๋วบนเครื่องให้แก่เด็กที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
เว็บไซต์หลัก
Natural Hot Spring Heiwajima
http://www.heiwajima-onsen.jp/en/index.html
ตั๋วเข้าชม จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี
Tokyo(Haneda)
ทางเข้าพิเศษ!! ใช้งานได้นานถึง 7 วัน!!
เปิดจำหน้ายตั๋วล่วงหน้าแล้ววันนี้!!
ตั๋วรถไฟจากสนามบินฮาเนะตะ , สนามบินนาริตะ ไป โตเกียวสกายทรี
 • Pricing Adult \2,200 Original fare \2,470→\270off
 • Pricing child \1,100 Original fare \1,240→\140off
※เปรียบเทียบราคาตั๋วปกติสำหรับตั๋ว 1 วัน (วันหยุด)
Adult … อายุ 12 ปี หรือมากกว่า
Child … อายุ 6-11ปี หรือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เว็บไซต์หลัก