facebook YouTube YouTube

 • จอง
 • จัดการการจอง
 1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
  Special Support / Unac. Children?
  Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


คำถามที่มักพบบ่อย1.  คำถามเกี่ยวกับการจอง/การซื้อบัตรโดยสาร

Q.ขอสอบถามวิธีการจองบัตรโดยสาร
A.ท่านสามารถจองบัตรโดยสารของ Peach ได้ใน 3 วิธี
 1) จองทางอินเทอร์เน็ต
 2) จองทางContact Center
 3) จองที่เคาน์เตอร์สนามบิน
ในกรณีที่จองทางอื่นที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต ( Contact Center,เคาน์เตอร์สนามบิน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจอง

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจองบัตรโดยสาร Peach ได้ผ่านทางเอเยนต์ บริษัททัวร์ต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่บริษัททัวร์แต่ละที่

Q.เราสามารถเข้าคิว waiting list ได้ไหม
A.เราไม่มีบริการ waiting list

Q.สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการจองได้ไหม
A.มีเว็บไซต์จองสำหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ (OSที่ใช้ได้: Andriod OS และiOS)
แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะพิเศษของแต่ละแท็บเล็ต อาจส่งผลให้จองไม่สำเร็จ
สำหรับผู้ที่ใช้ระบบOS ซึ่งระบบการจองของเราไม่รองรับ จะไม่สามารถทำการจองได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟน ที่นี่

Q.สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนก็จองได้ใช่ไหม
A.ขอความร่วมมือในการใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการตามที่เรากำหนดด้วย
นอกจากนี้ ถ้าเปิดหลายแท็บตอนจอง การดึงข้อมูลของเว็บไซต์อาจจะทำให้เว็บไซต์เกิดขัดข้องได้
ทางเรากำลังพิจารณาเรื่องเบราว์เซอร์ใหม่ แต่จนกว่าจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้จริง ขอให้ท่านระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยตนเองไปก่อน กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ที่นี่

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องที่จำเป็นในการต่อเครื่องหรือขึ้นเครื่องไปกลับในวันเดียวกัน
A.Peach ไม่มีบริการการเชื่อมต่อเที่ยวบิน หากท่านถือตั๋วที่มีเที่ยวบินถัดไปของ Peach กรุณาเผื่อเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 90นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเข้าและขาออกก) และเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 120นาทีสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการจัดการเวลาต่อเครื่องรวมถึงการต่อเครื่องกับสายการบินอื่นด้วย
เว้นแต่หากเกิดกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือเที่ยวบินยกเลิกท่านสามารถเลือกที่จะขอเงินคืนส่วนเที่ยวบินใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้ แต่ต้องทำภายใต้การสำรองที่นั่งหมายเลขเดียวกัน หรือจองเที่ยวบินถัดไปของ Peach โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดทราบทาง Peach ไม่สามารถทำการย้ายผู้โดยสารไปเที่ยวบินถัดไปได้หากเกิดเหตุล่าช้าในการเดินทางไปยังสนามบินด้วยตัวท่านเอง เช่นการจราจรหรือสภาพถนน ฯลฯ หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกโดยสายการบินอื่น ๆ
นอกจากนี้หากท่านทำการซื้อตั๋วแบบแยกส่วนเที่ยวบิน ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการต่อเครื่อง
A.ทาง Peach ไม่มีบริการ “Through Baggage Service”หรือ“Through Check-in Service”
เมื่อถึงท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการเช็คอินอีกครั้งด้วยตนเองเพื่อต่อเครื่อง
นอกจากนี้ สำหรับสัมภาระที่ฝากไว้ที่ใต้ท้องเครื่อง เมื่อถึงท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง ผู้โดยสารจำเป็นต้องทำการรับกระเป๋าและทำการฝากสัมภาระกับเที่ยวบินต่อเครื่องอีกครั้งด้วยตนเอง
สำหรับผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและด่านภาษีศุลกากรที่ท่าอากาศยานสำหรับต่อเครื่อง การดูแลจัดการเอกสารสำหรับการเดินทาง(เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า) เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร กรุณาตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
นอกจากนี้ ทาง Peachยังไม่มีเคาน์เตอร์สำหรับการต่อเครื่องและไม่สามารถดำเนินการให้ได้
สำหรับการเช็คอิน ท่านต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของ Peach ที่แต่ละสนามบินเท่านั้น

Q.ขอสอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเริ่มรับจองและกำหนดเวลาในการซื้อตั๋ว
A.วันเริ่มรับจองนั้นจะขึ้นอยู่กับวันที่จะเริ่มขายตั๋วเครื่องบิน
กำหนดเวลาในการซื้อนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของค่าตั๋ว
 ・ Simple Peach สามารถซื้อบัตรได้จนถึง 23:59 ของ 2 วันก่อนวันที่ขึ้นเครื่อง(เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทาง)
 ・ Prime PeachและValue Peach สามารถซื้อได้จนถึง 1 ช.ม. ก่อนเวลาออกเดินทาง"

Q.สามารถจองตั๋วเป็นหมู่คณะได้ไหม
A.การจองผ่านทางอินเตอร์เน็ตสามารถจองพร้อมกันได้สูงสุด 9ท่าน สำหรับราคาการจองแบบหมู่คณะ กรุณาติดต่อที่บริษัทท่องเที่ยว

Q.การจองทางอินเทอร์เน็ตสามารถขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการเดินทางได้หรือไม่
A.สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตอนขึ้นเครื่อง กรุณาไม่จองผ่านอินเทอร์เน็ต แต่โทรจองผ่าน Contact Centerเพื่อแจ้งรายละเอียดลักษณะความช่วยเหลือที่ต้องการอย่างล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไป การจองผ่านโทรศัพท์จะต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่เราไม่คิดค่าธรรมเนียมลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ ที่นี่

Q.ถ้าต้องการตรวจสอบการจอง ต้องทำอย่างไร
A.ท่านสามารถตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งต้องใช้รหัสการจองหรือนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถตรวจสอบการจองได้จาก ที่นี่

Q.ยังไม่ได้รับใบยืนยันการจอง(ตารางการเดินทาง) เลยกังวลว่าจองสำเร็จหรือไม่

A.โดยทั่วไป ใบยืนยันการจองจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายใน 5-15 นาที หลังทำการจองเสร็จสิ้น ในกรณีที่ไม่ได้รับ การจองอาจจะไม่สมบูรณ์ ถ้าท่านรู้รหัสการจอง สามารถตรวจสอบการจองทางอินเทอร์เน็ตได้จากที่นี่ ในกรณีที่ท่านไม่รู้รหัสการจอง ให้สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Center
เพื่อให้มั่นใจว่าใบยืนยันการจองถูกส่งไปถึงและท่านสามารถตรวจสอบการจองได้ กรุณาพิมพ์หน้าจอที่จองสำเร็จ หรือจดรหัสการจองไว้ดีกว่า
* บางกรณีอีเมลที่ส่งใบยืนยันการจอง อาจจะถูกคัดไปอยู่โฟลเดอร์อีเมลสแปมต่างๆ อีกทั้งเราไม่สามารถส่งไปยังอีเมลตามลักษณะดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ Contact Center
อีเมลที่หน้า @ มีมหัพภาค(.) : xxxx.@xxxxxx
อีเมลที่ก่อนหน้า @ มีมหัพภาค(.)ติดกัน : xx..xx@xxxxxx

Q.จำเป็นต้องรีคอนเฟิร์มไหม
A.การรีคอนเฟิร์ม คือการตรวจสอบการจองอีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำสำหรับตั๋ว Peach

Q.สามารถจองบริการเสริมต่างๆ ได้ไหม (โรงแรม, ทัวร์เสริม, ประกันการเดินทาง, รถเช่า)
A.ท่านสามารถจองโรงแรม, รถเช่า(เว็บภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ทัวร์เสริม, ประกันการเดินทาง(เว็บภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ของญี่ปุ่นหรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่าน ทางเว็บไซต์ของ Peachได้

Q.ตอนจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ เผลอใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางผิด จะต้องทำอย่างไร
A.ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือวันหมดอายุ สามารถแก้ไขในอินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อในหนังสือเดินทางได้ กรุณาระมัดระวังตอนกรอกข้อมูล หน้าเว็บสำหรับการแก้ไขข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่นี่
*หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1 หมายเลขการจอง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผ่าน “จัดการการจอง” บนเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center

Q.เดินทางด้วย Peach ไปต่างประเทศ แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดินทางไปถึง
A.ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางสายการบิน ในกรณีที่ท่านถูกส่งตัวกลับจากสถานที่ออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกปรับ หรือ ค่าเดินทางกลับต่างๆ ที่เกิดจากการถูกส่งตัวกลับ ทางผู้โดยสารจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถเรียกขอเงินคืนค่าเดินทางจากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือการส่งออกจากประเทศ

Q.ทั้งๆที่กรอกชื่อไปแล้วแต่หน้าจอบอกว่าดำเนินการไม่ได้เพราะยังไม่ได้กรอกชื่อ ควรทำอย่างไรดี
A.กรุณากรอกชื่อนามสกุลโดยไม่เว้นช่องว่าง ถ้าเว้นช่องว่างจะทำให้ระบบขัดข้อง

ตัวอย่าง) นามสกุล: JING Shang ชื่อ: Tao Zi ⇒ นามสกุล: Jingshang ชื่อ: Taozi
นอกจากนี้กรุณาไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น [ - ] (เครื่องหมายขีดสั้นหรือยัติภังค์) หรือ [ , ] (จุลภาค)เป็นต้น
แต่ไม่ได้มีผลเสียต่อการขึ้นเครื่องบิน

Q.ถ้าซื้อบัตรโดยสารจากเว็บประมูลต่างๆ จะสามารถขึ้นเครื่องได้หรือไม่
A.ทาง Peach ไม่อนุญาตให้ทำการโอนสิทธิ์การใช้บัตรโดยสารให้บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆแม้จะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนรวมไปถึงเว็บประมูลต่างๆ ด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชื่อในบัตรโดยสารเป็นคนเดียวกับผู้โดยสาร ทางเราขอปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่องโดยอ้างอิงจาก เงื่อนไขในการขนส่งของบริษัทเรา มาตราที่ 4 ตั๋วเครื่องบิน หมวด A กฎทั่วไป ข้อ4 และมาตราที่10 ข้อจำกัดและการปฏิเสธการเดินทาง หมวด A การปฏิเสธการเดินทางและอื่นๆ ข้อ 6-7 ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ตอนจองตั๋วแล้ว

Q.บัตรโดยสารที่ได้รับมาจากเพื่อนหรือครอบครัว สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
A.ไม่ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชื่อในบัตรโดยสารเป็นคนเดียวกับผู้โดยสาร ทางเราขอปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่องโดยอ้างอิงจาก เงื่อนไขในการขนส่งของบริษัทเรา มาตราที่ 4 ตั๋วเครื่องบิน หมวด A กฎทั่วไป ข้อ4 และมาตราที่10 ข้อจำกัดและการปฏิเสธการเดินทาง หมวด A การปฏิเสธการเดินทางและอื่นๆ ข้อ 6-7 ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ตอนจองตั๋วแล้ว

  2.  คำถามเกี่ยวกับค่าตั๋ว/ค่าใช้จ่ายต่างๆ

Q. “Simple Peach” กับ “Value Peach” “Prime Peach” ต่างกันอย่างไร
A. “Simple Peach” คือตั๋วโดยสารราคาประหยัดกว่า โดยสามารถเพิ่มบริการเสริมต่างๆ อย่างฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง หรือเลือกที่นั่งได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน10 ก.ก.)
เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาตั๋วเครื่องบินราคาย่อมเยา

“Value Peach” นั้น นอกจากจะนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ก.ก. ยังสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้อีก1 ชิ้นฟรี รวมไปถึงสามารถเลือกที่นั่งStandard SeatหรือPleasure Seat และทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ฟรี*เช่นกัน
“Prime Peach” นั้น นอกจากจะนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ก.ก. ยังสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้อีก2 ชิ้นฟรี รวมไปถึงสามารถเลือกที่นั่งStandard SeatหรือPleasure SeatหรือSmart Seat และทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ฟรี*เช่นกัน
นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมการยกเลิกฟรีค่าของค่าโดยสารจะได้รับคืนเป็นคะแนน Peach * การเปลี่ยนแปลงการจองผ่านContact Centerหรือที่สนามบิน มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวอย่างยืดหยุ่น โดยไม่ถูกผูกติดด้วยเงื่อนของเวลาหรือท่านที่มีความเป็นไปได้สูงที่กำหนดการจะเปลี่ยนแปลง เช่น การออกไปทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่

Q. มีการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มเติมหรือไม่
A. ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มเติม

Q. ขอสอบถามเกี่ยวกับระบบค่าตั๋วเครื่องบินของ Peach
A. ค่าตั๋วเครื่องบินของ Peach มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่ตอนทำการจอง
เนื่องจากจำนวนที่นั่งว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ค่าตั๋วก็อาจจะต่างกันแล้วแต่ช่วงเวลาที่ทำการจอง
นอกจากนี้ โปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษจะมีจำนวนที่นั่งจำกัดอีกด้วย

Q. กรุณาอธิบายวิธีคำนวนค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น ค่าตั๋ว ค่ากำหนดที่นั่ง ค่าฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องหน่อย และถ้าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะใช้สกุลเงินใดในการคิดเงิน
ค่าฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องนั้น จะแบ่งตามระยะทางการบิน ได้4โซน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่ ค่ากำหนดที่นั่งกดที่นี่ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะใช้สกุลเงินและค่าธรรมเนียมตามที่ประเทศแรกของการออกเดินทางกำหนดไว้

<ตัวอย่าง>

เที่ยวเดียว: โอซาก้า (คันไซ) → โซล (อินชอน)   จะใช้ราคาตามที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้
เที่ยวเดียว: โซล (อินชอน) → โอซาก้า (คันไซ)   จะใช้ราคาตามที่ประเทศเกาหลีกำหนดไว้
ไปกลับ: โอซาก้า (คันไซ) → โซล (อินชอน) → โอซาก้า (คันไซ)   จะใช้ค่าตั๋วทั้งไปและกลับตามที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้
ไปกลับ:โซล (อินชอน) → โอซาก้า (คันไซ) → โซล (อินชอน)   จะใช้ค่าตั๋วทั้งไปและกลับตามที่ประเทศเกาหลีกำหนดไว้
ไปกลับ: โอซาก้า (คันไซ) → โซล (อินชอน) → โอซาก้า (คันไซ) ระหว่างการเดินทางมีสัมภาระเพิ่ม จึงซื้อน้ำหนักกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องเพิ่มอีกใบที่   สนามบินโซล (อินชอน) จะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ญี่ปุ่นกำหนดเพราะประเทศที่ออกเดินทางคือประเทศญี่ปุ่น

Q. มีส่วนลดสำหรับนักเรียนไหม
A. ไม่มีส่วนลดสำหรับนักเรียน

Q. มีราคาเด็ก (อายุ2-ต่ำกว่า12ปี)ไหม
A. ไม่มีค่ะ ราคาเท่าผู้ใหญ่

Q. ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมสนามบินคันไซของเด็ก ราคาเท่าไหร่
A. ทาง Peach ไม่ได้กำหนดส่วนลดสำหรับเด็กเอาไว้ จึงต้องจ่ายราคาเท่าผู้ใหญ่ (1,540เยน) แต่ถ้าเป็นเด็กอายุตำกว่า2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Q. สามารถพาเด็กทารก (8 วัน-ต่ำกว่า2ปี) ขึ้นเครื่องได้ไม่เกินกี่คน เด็กทารกต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม
A. ผู้ใหญ่ 1 ท่านสามารถพาเด็กทารกมาด้วยได้ไม่เกิน 2 คนค่ะ แต่สามารถให้เด็กนั่งตักผู้ใหญ่ได้แค่คนเดียว กรณีที่มีเด็กมา 2 คน ต้องซื้อตั๋วที่นั่ง 1 ที่ ซึ่งสามารถติดต่อContact Centerได้
รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

Q. ขอสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของบริการเสริมต่างๆ (การกำหนดที่นั่ง สัมภาระขึ้นเครื่อง)
A. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและค่าธรรมเนียมของบริการเสริมต่างๆที่นี่

  3.  คำถามเกี่ยวกับการเลือกที่นั่ง

Q. ขอสอบถามเกี่ยวกับที่นั่งของ Peach
A. ที่นั่งของ Peach มีหลายประเภท แตกต่างกันตามตำแหน่ง พื้นที่บริเวณที่วางเท้า เป็นต้น แถวแรกสุดคือFast Seat แถว 2-5 ทั้งหมดและ แถวที่ 12-13 คือ Smart Seat แถว 6-11 ทั้งหมดและแถวที่ 14-30 บริเวณริมหน้าต่างเป็นPleasure Seat ส่วนที่นั่งอื่นๆ คือStandard Seat Fast Seatและแถวที่ 12-13 จะพื้นที่วางเท้ากว้างกว่าที่อื่น ท่านสามารถจองที่นั่งทุกประเภทได้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (สำหรับตั๋วValue Peachสามารถกำหนดที่นั่งPleasure SeatและStandard Seatได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากค่าโดยสาร Prime Peach แล้วคุณยังสามารถเลือกที่นั่งอัจฉริยะได้ฟรีอีกด้วย )
แต่แถวที่ 11, 12 ไม่สามารถเอนเบาะได้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมกดที่นี่
ผังที่นั่ง ดูได้ ที่นี่

Q. หลังจากซื้อตั๋วไปแล้ว สามารถกำหนดที่นั่งเพิ่มทีหลังได้หรือไม่
A. ในกรณีที่ต้องการกำหนดที่นั่งหลังจากซื้อตั๋วไปแล้ว ท่านสามารถดำเนินการได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือContact Center
สำหรับการเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตกดที่นี่

ตู้เช็คอินที่สนามบินไม่สามารถเพิ่มการกำหนดที่นั่งได้ โปรดระมัดระวัง

Q. หลังกำหนดที่นั่ง(ชำระเงิน)แล้ว สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้อีกไหม
A. ได้ค่ะ ถ้าต้องการเปลี่ยนที่นั่งหลังชำระเงินในการกำหนดที่นั่งไปแล้ว สามารถดำเนินการได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือ Contact Center ในกรณีที่ซื้อตั๋วSimple Peach เมื่อต้องการเปลี่ยนที่นั่งที่กำหนดแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกำหนดที่นั่งอีกครั้ง และไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการกำหนดที่นั่งในรอบแรกได้

นอกจากนี้ ถ้าหากเปลี่ยนเที่ยวบิน การกำหนดที่นั่งของเที่ยวบินเดิมจะถูกยกเลิก แต่ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการกำหนดที่นั่งในรอบแรกได้
ในกรณีที่กำหนดที่นั่งหลังทำการเปลี่ยนแปลงการจอง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการกำหนดที่นั่งใหม่อีกครั้ง โปรดระมัดระวัง

สำหรับผู้โดยสารValue Peachในกรณีที่ซื้อที่นั่งFast SeatหรือSmart Seatแล้วทำการเปลี่ยนเที่ยวบินและยังต้องการที่นั่งFast SeatหรือSmart Seat ก็ต้องทำการซื้อที่นั่งใหม่อีกครั้ง

สำหรับผู้โดยสารPrime Peachในกรณีที่ซื้อที่นั่งFast Seatแล้วทำการเปลี่ยนเที่ยวบินและยังต้องการที่นั่งFast Seatห ก็ต้องทำการซื้อที่นั่งใหม่อีกครั้ง"

Q. สามารถย้ายไปที่นั่งที่ว่างๆ บนเครื่องได้ไหม
A. กรุณางดย้ายที่นั่งบนเครื่องบิน ถ้าต้องการกำหนดที่นั่ง กรุณาจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนออกเดินทาง เพื่อความเป็นธรรมกับผู้โดยสารที่จ่ายเงินเพื่อกำหนดที่นั่งล่วงหน้า

อีกทั้ง การย้ายที่นั่งบนเครื่องบิน ทำให้น้ำหนักบนเครื่องบินเสียสมดุล ส่งผลต่อความปลอดภัยในการบิน ทางเราจึงไม่อนุญาตให้ย้ายที่นั่ง

Q. สามารถกันไม่ให้มีคนมานั่งข้างๆ ได้ไหม
A. เรามีSpace Seat Optionซึ่งเป็นบริการเสริมที่ท่านสามารถซื้อที่นั่งติดกันได้ตอนจอง
ถ้าท่านต้องการใช้ที่นั่งมากกว่าหนึ่งที่ กรุณาเลือกซื้อSpace Seat Optionล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับSpace Seat Option สามารถดูได้ ที่นี่

4. คำถามเกี่ยวกับที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉิน

Q. ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน หมายถึงที่นั่งบริเวณไหน
A. ที่นั่งแถวที่ 12 และ 13 ซึ่งติดประตูทางออกฉุกเฉิน

Q. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำสั่งอย่างไร
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำสั่งเกี่ยวกับรายละเอียดที่ท่านผู้โดยสารจะต้องช่วยเหลือ 2 เรื่องต่อไปนี้
A-1. เปิดประตูฉุกเฉิน
ในกรณีที่มีคำสั่งหนีภัยจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ไม่เห็นเปลวไฟนอกหน้าต่าง และไม่มีน้ำท่วมนอกหน้าต่างให้โดยเอาที่คลุมออก ดึงด้ามจับด้านในและถอดประตูเข้าหาตัว จากนั้นทิ้งฝาประตูออกไปข้างนอก
A-2. ช่วยเหลือในขั้นตอนหนีภัย
โดยให้ท่านลื่นลงจากทางสไลเดอร์ซึ่งโผล่ออกจากประตูทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกและช่วยเหลือผู้ที่จะลื่นลงมาจากทางสไลเดอร์ ช่วยพาผู้โดยสารท่านอื่นออกไปนอกเครื่องบินตามลำดับ ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารท่านอื่นในการดึงเชือกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมโดยให้ดึงเมื่ออยู่บนปีกเครื่องบินไม่ใช่ในเครื่องบิน

Q. ทำไมผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่สามารถนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินได้
A. เนื่องจากในบางกรณีอาจต้องการความสามารถในการดำเนินอื่น ๆ หรือ ความช่วยเหลือที่ต้องใช้แรง ฯลฯ เช่น ใช้มือเปิดประตูฉุกเฉิน ฯลฯ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ตาม “ข้อบังคับในการดำเนินการบิน” ของกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้พิจารณาว่าผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือได้และมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 15 ปีไม่สามารถนั่งที่นั่งนี้ได้ อนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมายข้อกำหนดด้านแรงงานได้ระบุข้อกำหนดไว้ว่า ตามหลักแล้วสามารถใช้แรงงานผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ได้ และด้านการใช้ยารักษาโรคก็ได้กำหนดผู้ใหญ่ว่า หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ฯลฯ ซึ่งก็เป็นตัวอย่างด้านสมรรถภาพทางกายของผู้ที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์

Q. ทำไมผู้ติดตามที่ต้องให้การช่วยเหลือผู้อื่นยามเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินได้
A. ผู้ติดตามที่เดินทางพร้อมผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพ ฯลฯ ไม่สามารถนั่งที่ติดทางออกฉุกเฉินได้เนื่องจากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเต็มที่

Q. ทำไมจึงมีเงื่อนไขสำหรับการนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้คำแนะนำด้วยภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ
ดังนั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับผู้โดยสารอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้จะก่อให้เกิดปัญหาในการให้ความช่วยเหลือหนีภัย ทางเราจึงกำหนดเงื่อนไขการนั่งที่นั่งนี้ว่าผู้โดยสารต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้

Q. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดนั่งที่ติดทางออกฉุกเฉินเลย จะมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือไม่
A. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือขั้นตอนหนีภัยอย่างฉับไวแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีผู้โดยสารคอยให้ความช่วยเหลือก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารนั่งที่นั่งนี้ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่การที่มีผู้โดยสารนั่งที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือก็คาดว่าจะช่วยให้ขั้นตอนการหนีภัยจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก

Q. สำหรับผู้ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน จะจัดเก็บสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวเช่นไรดี
A. ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินไม่สามารถวางสัมภาระไว้ที่พื้นหรือบนตักเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนการหนีภัย ซึ่งโดยหลักแล้วจะขอให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวทั้งหมดไว้ในที่ที่จัดเก็บด้านบน

  5.  คำถามเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

5-1 สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Q. สัมภาระใดบ้างที่สามารถถือติดตัวขึ้นเครื่องได้
A. ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 1) ขนาด: มีความยาวสามด้านรวมไม่เกิน 115 ซม.
 2) น้ำหนัก: มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 kg.
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของใช้ส่วนตัว (เช่น กระเป๋าสะพาย กล้อง ร่ม ฯลฯ) ขึ้นเครื่องได้อีก 1 ชิ้น

อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Q. สิ่งที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ มีอะไรบ้าง
A. วัตถุต้องห้าม (วัตถุอันตราย) หรือ สิ่งที่กฎหมายการบินได้มีข้อจำกัดไว้ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือ ฝากเป็นสัมภาระเช็คอิน ซึ่งจะนำไปฝากไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินได้

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการขนส่งทางเครื่องบินได้กำหนดข้อห้ามในการนำติดตัวขึ้นเครื่องและรับฝากวัตถุหรือสิ่งของต่อไปนี้
วัตถุระเบิด (เช่น วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด), วัตถุหรือสารที่สามารถติดไฟเองได้ วัตถุไวไฟ (ไม้ขีด หรือ เชื้อเพลิงไฟแช็กจำนวนมาก, เตาผิงสำหรับแคมป์ไฟหรือสำหรับใช้ในครัวเรือน, ของเหลวที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 70 ดีกรี), แก๊สแรงอัดสูง (รวมทั้งแก๊สกระป๋องที่ใช้กับเตาแก๊สปิกนิก, สเปรย์ออกซิเจนสำหรับการกีฬา และสเปรย์กำจัดฝุ่น), วัตถุมีพิษ (รวมทั้งยาฆ่าแมลง), สารกัดกร่อน, สารกัมมันตรังสี, วัตถุที่มีกระแสแม่เหล็กแรง, สารออกซิไดซ์, วัตถุที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดอันตราย และสิ่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องบิน, ผู้โดยสาร และสัมภาระที่รับฝาก ฯลฯ

นอกจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ยังมีสิ่งอื่นที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. สามารถนำของเหลว เช่น น้ำดื่ม เครื่องสำอางถือติดตัวขึ้นเครื่องได้หรือไม่
A. มีข้อจำกัดในการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันกรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่


5-2 สัมภาระเช็คอิน

Q. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินหรือไม่
A. มีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่รับฝาก แต่ ในกรณีที่ซื้อตัว Value Peach ท่านสามารถฝากสัมภาระเช็คอินได้ 1 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้วยมีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่รับฝาก แต่ ในกรณีที่ซื้อตัว Prime Peach ท่านสามารถฝากสัมภาระเช็คอินได้ 2 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. มีข้อจำกัดด้านน้ำหนัก, ขนาด หรือจำนวนสำหรับสัมภาระเช็คอินหรือไม่
A. สัมภาระ 1 ใบ มีข้อจำกัดด้านน้ำหนักไว้ว่าจะต้องไม่เกิน 32 kg. กำหนดความยาวสามด้านรวมไว้ไม่เกิน 203 cm. แต่ในกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 20 kg. แต่ไม่เกิน 32 kg. จะมีค่าธรรมเนียมค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มเติมต่างหาก ทางเราไม่สามารถรับฝากสัมภาระต่อไปนี้ได้
 1) สัมภาระที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า100 kg. /1 ท่าน
 2) สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 kg. /1 ชิ้น
 3) สัมภาระที่มีความยาวสามด้านรวมเกินกว่า 203 cm.
กรุณาอ่านข้อจำกัดอื่นเกี่ยวกับสัมภาระที่นี่

Q. มีสิ่งที่ไม่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินไหม
A. ไม่สามารถรับฝากสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เงินสด สิ่งของมีค่า อัญมณี หลักทรัพย์ ฯลฯ และไม่รับฝากสิ่งของที่แตกหักหรือเสียหายได้ง่าย เช่น นาฬิกา กล้อง คอมพิวเตอร์ ขวดแก้ว สิ่งที่ทำจากแก้ว และยังไม่สามารถรับฝากสัตว์เลี้ยงได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการบรรจุ ขนาด จำนวนชิ้น และวัตถุอันตราย กรุณาอ่านรายละเอียด ที่นี่

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุอันตรายที่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้ กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. รับฝากถุงกอล์ฟ, กระดานเล่นสกี, จักรยาน, กระดานสำหรับเล่นวินด์เซิร์ฟ ฯลฯ สามารถฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่
A. สามารถรับฝากอุปกรณ์กีฬา เช่น ถุงกอล์ฟหรืออุปกรณ์เล่นสกี, กระดานสำหรับเล่นวินด์เซิร์ฟ, จักรยาน ฯลฯ เป็นสัมภาระเช็คอินได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีที่มีน้ำหนักเกิน 20 kg. ต่อ 1 ชิ้น (หรือต่อ 1 ชุด) จะไม่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

มีอุปกรณ์การกีฬาที่ไม่สามารถรับฝากสัมภาระได้ เนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เช่น ถังออกซิเจนที่ใช้สำหรับการดำน้ำลึก เป็นต้น
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. อยากนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินด้วย จะต้องทำอย่างไรดี
A. ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ติดตัวขึ้นเครื่องหรือฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้ นอกจากนี้ แมลงรวมทั้งตัวด้วง, ปลาทอง, เต่า ฯลฯ ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องหรือรับฝากเช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยง ทางเราต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Q. ในกรณีที่ได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชำระค่าสัมภาระเช็คอินไว้แล้ว หลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องจ่ายเงินค่าสัมภาระเช็คอินใหม่อีกหรือไม่
A. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะฝากสัมภาระเช็คอินหลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าสัมภาระเช็คอินใหม่อีกครั้ง
สำหรับค่าธรรมเนียมและเงินค่าสัมภาระที่ท่านได้ชำระไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทางเราต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Q. ได้ชำระเงินค่าสัมภาระเช็คอินไว้ตอนจองตั๋วเครื่องบิน ต่อมาไม่มีความจำเป็นต้องฝากสัมภาระ ต้องการจะยกเลิก จะขอคืนเงินได้หรือไม่
A. ไม่สามารถขอคืนเงินได้

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว จะสามารถซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้หรือไม่
A. หากท่านต้องการซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มหลังจากที่ซื้อตั๋วไปแล้ว กรุณาไปที่ จัดการการจอง ในหน้าเว็ปไซต์ ที่นี่ หรือติดต่อ Contact Center หรือสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ที่สนามบินเช่นกัน
ที่เคาน์เตอร์สนามบินรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นสำหรับการชำระเงิน
※หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1หมายเลขการจอง, ท่านอาจจะไม่สามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ผ่านเว็ปไซต์ที่หน้า “จัดการการจอง” กรุณาติดต่อ Contact Center (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)
※หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนของกระเป๋าสัมภาระ (เช่นจาก 1ชิ้น เป็น 2ชิ้น) ท่านไม่สามารถทำผ่านเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center หรือไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)

ซื้อสัมภาระเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ตที่นี่


5-3 ปัญหาสัมภาระ (สัมภาระได้รับความเสียหาย หยิบสัมภาระผิด หรือ ลืมไว้)

Q. ได้ลืมของไว้บนเครื่องบิน ควรติดต่อสอบถามที่ไหนดี
A. ของที่ลืมวางไว้บนเครื่องบิน กรุณาติดต่อผ่านอีเมลต่อไปนี้
สิ่งของที่ตกหล่นหรือลืมไว้จะเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ในกรณีที่ทำของตกหล่น หรือลืมของไว้ที่อาคารผู้โดยสาร กรุณาติดต่อสอบถามที่อาคารผู้โดยสารแต่ละแห่ง

อีเมล : kixcbs@flypeach.com
ชื่ออีเมล : 【แจ้งเรื่องลืมของ】 หมายเลขเที่ยวบิน/วันที่ ชื่อสิ่งของที่ลืมไว้
กรุณาส่งผ่านอีเมลโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ลืมและสถานที่ที่ลืมของไว้, ชื่อผู้โดยสารและเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ตัวอีเมล ทางบริษัทฯ จะติดต่อตอบกลับผ่านอีเมลเท่านั้น

Q. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสัมภาระเสียหายที่ไหนดี
A. ในกรณีที่พบว่าสัมภาระแตกหักเสียหาย:
ในกรณีที่ท่านเดินทางถึงและพบว่าสัมภาระแตกหักเสียหาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อตกลงเงื่อนไขในการขนส่ง แต่มีกฎข้อยกเว้นในการร้องเรียนในบางกรณี
กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีส่งคำร้องและกฎข้อยกเว้นในการร้องเรียนที่นี่

Q. กรณีที่ลืมหยิบสัมภาระหรือหยิบสัมภาระผิดควรติดต่อสอบถามที่ไหนดี
A. ในกรณีที่หยิบสัมภาระผิดหรือลืมหยิบสัมภาระ:
ขอความกรุณาท่านกลับไปยังสนามบินที่ท่านเดินทางถึงและติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยทันที
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางกลับไปที่สนามบินได้ กรุณาติดต่อทางอีเมลต่อไปนี้

อีเมล : kixcbs@flypeach.com
ชื่ออีเมล : 【แจ้งเรื่องลืมหยิบสัมภาระเช็คอิน (หยิบสัมภาระเช็คอินผิด)】
กรุณาแนบรูปถ่ายป้ายติดตามกระเป๋าสัมภาระส่วนที่ท่านถือไว้ หนังสือยืนยันการจอง (ระบุที่อยู่ของท่านลงบนส่วนที่สามารถเขียนได้)
กรุณาส่งผ่านอีเมลโดยระบุ ชื่อผู้โดยสาร เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่ตัวอีเมล
(หมายเหตุ) ในกรณีที่ท่านกำหนดค่าโดเมนเพื่อป้องกันอีเมลขยะไว้ ท่านอาจไม่ได้รับอีเมลจากทางเราเนื่องจากอีเมลจะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะ ขอความกรุณาท่านเตรียมพร้อมในการรับอีเมลจากบริษัทเราไว้ล่วงหน้า

  6.  คำถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

Q. มีวิธีชำระเงินแบบไหนบ้าง
A.
【กรณีซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากต่างประเทศ】

 1) การจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master และ JCB ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
・China Union Pay / Alipay
* การชำระเงินผ่านทาง Alipay จะต้องเป็นพลเมืองประเทศจีนที่ถูกต้องและต้องได้รับการยืนยันการใช้งาน
* การชำระเงินผ่านทาง UnionPay จะส่งรหัสเพื่อตรวจสอบผ่านทาง SMS หากท่านไม่ได้รับ SMS จะไม่สามารถใช้งานได้
* หากท่านไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมงรายการการจองของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โปรดระมัดระวังด้วย
นอกจากนี้หากดำเนินการชำระเงินหลังจาก 24 ชั่วโมง จำนวนการจองที่เกี่ยวกับการเดินทางจะไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจองเพิ่อชำระเงิน

 2) การจองผ่านเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master และ JCB ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 3) การจองผ่านContact Centerสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master และ JCB ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 4) กรณีเปลี่ยนแปลงการจอง สามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master และ JCB ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

* ไม่สามารถชำระเงินผ่านบัตร Diners Club ได้
* การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตจำกัดการให้บริการเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


【กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น และเที่ยวบินที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น】

 1) การจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master, JCB และ Diners Club ได้
・ชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ/การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต :
   สามารถชำระเงินสดผ่านเครื่องทำรายการที่ร้านสะดวกซื้อแต่ละแห่งหรือแคชเชียร์ได้
  (ยกเว้นร้านสะดวกซื้อบางสาขา)
   การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อหรือผ่านอินเทอร์เน็ตต้องมีวงเงินต่ำกว่า 300,000 เยน (* การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตจำกัดการให้บริการเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
・China Union Pay / Alipay: สำหรับการชำระเงินด้วยเงินหยวนหรือเงินเยนของญี่ปุ่นเท่านั้น
* การชำระเงินผ่านทาง Alipay จะต้องเป็นพลเมืองประเทศจีนที่ถูกต้องและต้องได้รับการยืนยันการใช้งาน
* การชำระเงินผ่านทาง UnionPay จะส่งรหัสเพื่อตรวจสอบผ่านทาง SMS หากท่านไม่ได้รับ SMS จะไม่สามารถใช้งานได้
* หากท่านไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมงรายการการจองของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โปรดระมัดระวังด้วย
นอกจากนี้หากดำเนินการชำระเงินหลังจาก 24 ชั่วโมง จำนวนการจองที่เกี่ยวกับการเดินทางจะไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจองเพิ่อชำระเงิน

 2) กรณีจองตั๋วผ่านContact Center สามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master, JCB และ Diners Club ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 3) การจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ที่สนามบินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master, JCB และ Diners Club ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
 
 4) กรณีเปลี่ยนแปลงการจองสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
・บัตรเครดิต : สามารถชำระเงินผ่านบัตร VISA, Master, JCB และ Diners Club ได้
・Peach Point : กรุณาอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
* *การชำระเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อหรือโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้


Q. ได้กดปุ่มชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแต่หน้าจอค้าง ไม่แน่ใจว่าชำระเงินได้หรือเปล่า
เมื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและกดปุ่ม [ซื้อ] กว่าหน้าจอจะเปลี่ยนอาจใช้เวลา หลังจากกดปุ่ม [ซื้อ] จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน กรุณาอย่ากดปุ่มซื้อซ้ำหลายครั้ง

Q. ขอถามเกี่ยวกับวิธีชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ (ร้านคอนบินิ)
A. การจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้ (ยกเว้นบางสาขาและสาขาที่อยู่ในต่างประเทศ)
・มีกำหนดชำระเงินภายใน 24 ชม. หลังเสร็จสิ้นการจอง
* หากท่านไม่ชำระเงินภายในกำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
* วงเงินสูงสุดที่สามารถชำระได้ต่ำกว่า300,000 เยน

・เมื่อท่านเลือกชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อที่หน้าจอชำระเงินการจองตั๋วเครื่องบิน จะมีหมายเลขยืนยันการจองจาก Peach แสดงไว้ที่หน้าจอ และจะมี [หมายเลขยืนยัน/หมายเลขชำระเงิน] และ [หมายเลขผู้โดยสาร] ซึ่งจำเป็นสำหรับการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อขึ้นแสดงที่อีกหน้าจอ ขอให้ท่านจดบันทึกหมายเลขเหล่านี้ไว้ อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำแนะนำในการชำระเงินผ่านอีเมลได้ กรุณาคลิกที่ [ส่งอีเมล] ที่หน้าจอ และกรุณาใส่อีเมลแอดเดรสของท่าน

・ในกรณีที่ชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ ขอให้ท่านขอใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อ
* ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ ทางเราไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Q.กรณีที่ทำ [หมายเลขยืนยัน/หมายเลขชำระเงิน] หรือ [หมายเลขผู้โดยสาร] ซึ่งจำเป็นสำหรับการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อสูญหาย จะต้องทำอย่างไร
A. กรุณาติดต่อ Contact Center ในกรณีที่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการจอง ขอความกรุณาท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินใหม่อีกครั้ง

Q. Peach Point คือ อะไร
A. Peach Point คือ คะแนนสะสมที่สามารถใช้ชำระเงินค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
・ผู้โดยสารที่มีข้อมูล Peach Point เท่านั้นจึงจะสามารถใช้คะแนนนี้ได้
・การยกเลิก การขอคืนเงิน สามารถทำเรื่องได้ที่สนามบิน และยังสามารถดำเนินเรื่องยกเลิกผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Contact Centerได้
ซึ่งการออกคะแนนจะใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 1 อาทิตย์
・ในกรณีที่ซื้อ Peach Point จะสามารถออกคะแนนได้ภายใน 10 นาที
・มีกำหนดวันหมดอายุ 180 วัน นับจากวันที่ออกคะแนน
・ไม่สามารถต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

Q. อยากใช้ Peach Point ใช้ทำอะไรได้บ้าง
A. ผู้โดยสารที่มี Peach Point สามารถใช้ Peach Point ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ได้ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ออกคะแนน อนึ่ง จำกัดสิทธิ์การใช้เฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของชื่อเท่านั้น การใช้ Peach Point จำเป็นต้องมีหมายเลขคะแนนและรหัสความปลอดภัย ขอความกรุณาท่านตระเตรียมไว้ล่วงหน้า

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Peach Point ได้ ที่นี่

Q. วิธีชำระเงินแต่ละประเภทมีกำหนดชำระเงินเมื่อไหร่
A. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ Peach Point จะต้องชำระเงินตอนจองตั๋วเครื่องบิน
สำหรับการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตมีกำหนดชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการจอง และหมดเขตชำระเงิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ออกเดินทาง
* การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตจำกัดการให้บริการเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

Q. ข้อมูลบัตรเครดิตมีความปลอดภัยหรือไม่
A. หน้าจอชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือหน้าจออื่น ๆที่กรอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับส่วนบุคคลได้นำเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย SSL (Secure Sockets Layer) มาใช้ในการแปลงข้อมูลเป็นรหัสเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้
กรุณาอ่านรายละเอียด นโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ (นโยบายความปลอดภัย ที่นี่)

Q. มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้มีระบุไว้ในตารางการเดินทางของ Peach จากบริษัทบัตรเครดิต คือค่าอะไร
A. กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทที่ออกบัตรจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรในต่างประเทศ
กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทบัตรเครดิตที่ท่านถือบัตร

  7.  คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การคืนเงิน

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงการจองได้หรือไม่
A. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วประเภทใดก็ตาม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้จนถึงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่ได้จองไว้ แต่ตั๋ว Simple Peach จะต้องจองเที่ยวบินก่อนเวลา 23:59 น ของ2 วันก่อนวันที่จะออกเดินทาง หากต้องการเปลี่ยนการจองไปเป็นวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นจะต้องเปลี่ยนประเภทตั๋วไปเป็น Value Peach หรือPrime Peachปริมิ เท่านั้น สำหรับท่านผู้โดยสารที่อาจจะต้องเปลี่ยนการจองเพียงก่อนวันที่ออกเดินทาง ทางเราขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋ว Value PeachหรือPrime Peach

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วเครื่องบินที่ท่านซื้อและวิธีเปลี่ยนแปลงการจอง
กรุณาอ่านเรื่องค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง(เที่ยวบิน) ได้ ที่นี่
ในกรณีที่เปลี่ยนเที่ยวบิน นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) ท่านยังอาจต้องชำระค่าส่วนต่างของค่าโดยสารหลังจากเปลี่ยนเที่ยวเดินทาง
การเปลี่ยนจากตั๋ว Simple Peach หรือ Simple Peach Promo ไปเป็น Value PeachหรือPrime Peach และ จาก Value Peach ไปเป็น Prime Peach
จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน (ประเภทตั๋ว) เพิ่มเติมต่างหาก
การเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วที่ต่างประเภทกัน (เช่น: การเปลี่ยนจาก ตั๋ว Simple Peach  เป็นตั๋ว Value Peach) ไม่สามารถทำผ่านเว็บไซต์ปกติ รับเรื่องผ่านContact Centerหรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินเท่านั้น

ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋ว Value PeachหรือPrime Peach หากเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันและเวลาของเที่ยวบินโดยทำเรื่องผ่านเว็บไซต์จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) (ในกรณีที่ทำเรื่องผ่าน Contact Center หรือ เคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) เพิ่มต่างหาก) แต่ท่านอาจต้องชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารหลังการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ค่าโดยสารหลังการเปลี่ยนแปลงมีราคาถูกกว่าเดิมจะไม่สามารถคืนเงินได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ยกเลิกที่นั่งและค่าสัมภาระเช็คอินซึ่งแต่เดิมท่านได้ชำระเงินไว้แล้วก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ท่านไม่สามารถขอคืนเงินส่วนนี้ได้ และหากท่านมีความประสงค์ที่จะจองที่นั่งหรือซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่ม ท่านต้องชำระเงินสำหรับการจองที่นั่งและซื้อสัมภาระเช็คอินใหม่อีกครั้ง"

Q. ช่วยบอกวิธียกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลง
A. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ยกเลิกการจองได้โดยดำเนินเรื่องยกเลิกผ่านเว็บไซต์, Contact Center หรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินได้จนถึงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้
ทำการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าส่วนต่างหลังเปลี่ยนแปลงการจอง จะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือชำระด้วย Peach Point *อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ หรือโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทางเราต้องขออภัยท่านในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย อนึ่ง เคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินจะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
* การเปลี่ยนแปลงการจองที่ชำระด้วย Peach Point หลายหมายเลข รับเรื่องผ่าน Contact Centerหรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินเท่านั้น

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว จะสามารถซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้หรือไม่
A. หากท่านต้องการซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มหลังจากที่ซื้อตั๋วไปแล้ว กรุณาไปที่ จัดการการจอง ในหน้าเว็ปไซต์ ที่นี่ หรือติดต่อ Contact Center หรือสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ที่สนามบินเช่นกัน
ที่เคาน์เตอร์สนามบินรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นสำหรับการชำระเงิน
※หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1หมายเลขการจอง, ท่านอาจจะไม่สามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ผ่านเว็ปไซต์ที่หน้า “จัดการการจอง” กรุณาติดต่อ Contact Center (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)
※หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนของกระเป๋าสัมภาระ (เช่นจาก 1ชิ้น เป็น 2ชิ้น) ท่านไม่สามารถทำผ่านเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center หรือไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว สามารถกำหนดที่นั่งเพิ่มได้หรือไม่
A. สามารถทำได้ กรุณาอ่านรายละเอียดที่ วิธีเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบรายละเอียดการจอง

Q. อยากตรวจสอบรายละเอียดการจองหลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำอย่างไร
A. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้

Q. หลังจากเปลี่ยนแปลงการจอง จะจัดส่งตารางการเดินทางให้หรือไม่
A. หลังจากได้ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดนั้น และจะจัดส่งตารางการเดินทางให้ใหม่
กรณีที่ท่านไม่ได้รับตารางการเดินทางภายหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาออกจากระบบ และล็อกอินเข้าสู่ระบบเปลี่ยนแปลงการจองใหม่อีกครั้ง
หลังจากนั้น ขอให้ท่านกดปุ่ม “ส่งตารางการเดินทางผ่านอีเมล” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอและ กรอกอีเมลแอดเดรสของท่าน
ในกรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วท่านยังไม่ได้รับตารางการเดินทาง กรุณาติดต่อContact Center

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนแปลงการจอง ท่านจะสามารถตรวจดูรายละเอียดการจองล่าสุดได้

Q. สามารถโอนตั๋วเครื่องบินให้กับเพื่อน (บุคคลในครอบครัว) ได้หรือไม่
A. ชื่อที่ระบุไว้บนตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถโอนตั๋วเครื่องบินให้กับบุคคลที่สามได้ ในกรณีที่เปลี่ยนผู้เดินทาง กรุณายกเลิกตั๋ว และซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่อีกครั้ง

Q. ได้จองตั๋วเครื่องบินไว้พร้อมกันหลายคน สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของผู้โดยสารบางคนได้หรือไม่
A. สามารถทำได้ ทางเรารับติดต่อผ่านContact Centerไม่สามารถดำเนินเรื่องผ่านเว็บไซต์ได้

Q. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว ได้ประกาศใช้ราคาค่าตั๋วโดยสารใหม่ซึ่งถูกกว่าราคาที่ได้ซื้อไป จะขอเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้หรือไม่
A. อัตราค่าโดยสารของ Peach จะเป็นราคาค่าโดยสารที่กำหนดไว้ ณ เวลาซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าโดยสารที่เกิดขึ้นในภายหลัง

Q. การยกเลิกการบิน หรือ เครื่องบินล่าช้าดีเลย์เกินกว่าที่ได้กำหนดไว้มากซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ เช่น เกิดพายุไต้ฝุ่น หรือ หิมะตก ในกรณีนี้สามารถขอคืนเงินได้หรือไม่
A. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วประเภทใดก็ตาม มีข้อปฏิบัติสำหรับกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือ ยกเลิกการบินอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน (เกิดพายุไต้ฝุ่น หรือ มีหิมะตก) ไว้ดังนี้
 1) เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของ Peach (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่นได้)
อ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนเที่ยวบินได้ ที่นี่
 2) การขอคืนเงิน
อ่านเกี่ยวกับการขอคืนเงินแต่ละประเภทได้ที่นี่

Q. ในระหว่างที่เปลี่ยนแปลงการจอง มีข้อความ ขึ้นที่หน้าจอว่า “There was an error in the callback” หมายความว่า อะไร
A. เมื่อไม่ได้ทำรายการที่หน้าจอเปลี่ยนแปลงการจองเป็นระยะเวลานาน จะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดข้างต้น ซึ่งจะไม่สามารถทำรายการต่อได้
ในกรณีเช่นนี้ ขอให้ท่านออกจากระบบ และเริ่มเปลี่ยนแปลงการจองใหม่ตั้งแต่แรก

Q. กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว และต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ จะต้องทำอย่างไร
A. สามารถทำการเปลี่ยนเที่ยวบินไป-กลับ ผ่านทางเว็ปไซต์ได้ แต่สามารถดำเนินการได้ครั้งละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น
เมื่องเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่1 ให้ออกจากระบบ และกลับเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง กรอกหมายเลขการจองและนามสกุลผู้โดยสาร ไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ 2 และดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Q. กรณีที่ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน Simple Peach สามารถขอรับคืนเงินค่าใช้สนามบิน ฯลฯ ได้หรือไม่
A. สามารถขอคืนเงินส่วนค่าใช้สนามบินได้โดยกรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องภายใน 6 เดือนนับจากวันที่กำหนดว่าจะใช้สนามบิน อนึ่ง ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ (1,130 บาท ต่อ1เที่ยวบิน)
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ Contact Center

  8.  คำถามเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ

Q. ทำการสำรองบัตรโดยสารล่วงหน้าแล้วแท้ๆ แต่เที่ยวบินที่สำรองบัตรไว้ไม่มีที่ว่าง
A. ในเที่ยวบินบางส่วนของ Peach ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการที่ทำการสำรองบัตรโดยสารไว้ แต่ไม่มาปรากฏตัวบนเครื่องโดยไม่ได้ทำการยกเลิกการสำรองบัตร จนทำให้เกิดที่ว่าง จะทำการเปิดสำรองบัตรโดยสารในจำนวนที่มากกว่าที่นั่ง เราได้ให้ความระมัดระวังในการดูแลจัดการการสำรองบัตรโดยสารอย่างที่สุด แต่อาจเกิดกรณีที่ไม่มีที่ว่าง ณ วันเดินทางได้

Q. ถ้าอย่างนั้น ทำอย่างไรถึงจะไปถึงที่หมายปลายทางได้?
A. สามารถใช้บริการ Peach ในเที่ยวบินถัดจากเที่ยวที่กำหนดได้

Q. กรณีไม่โดยสารไปกับ Peach เที่ยวบินถัดไป สามารถขอเงินคืนได้ไหม?
A. ได้ค่ะ ในกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิต จะดำเนินการชำระคืนผ่านบัญชีที่ผูกกับบัตร สำหรับกรณีที่ชำระผ่านร้านสะดวกซื้อหรือธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ จะทำการคืนเงินเต็มมูลค่ากลับไปยังบัญชีธนาคาร และในกรณีที่ชำระด้วย Peach Point ก็จะทำการชำระคืน Point ให้

Q. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกเที่ยวบิน เช่น การยกเลิกที่พัก จะชำระคืนไหม?
A. Peach จะชำระคืนเฉพาะค่าโดยสารเที่ยวบินที่กำหนด และค่าธรรมเนียม ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสารเท่านั้น


  9.  คำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ

9-1 สำหรับผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

Q. หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการโดยสารเครื่องบิน จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไหม
A. ค่ะ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยัง Contact Center และอาจมีกรณีที่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. กรณีใช้รถเข็น สามารถฝากไว้กับสายการบินได้ไหม
A. สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ทางสายการบินจะรับฝากอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่ผู้โดยสารใช้งานด้วยตนเอง 1 ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น รถเข็น แต่ด้วยขนาดหรือน้ำหนัก อาจมีรถเข็นที่ไม่สามารถรับฝากได้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตนเอง

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่Contact Center

Q. สามารถฝากรถเข็นหลายคันได้ไหม?
A. สามารถฝากรถเข็นตั้งแต่คันที่ 2 เป็นต้นไปได้โดยมีค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกับไปตามชนิดของรถเข็น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center

Q. เวลาใดบ้างที่จำเป็นต้องมีผู้ร่วมทางหรือผู้ติดตาม?
A. ตามหลักการ กรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยแม้ปราศจากผู้ดูแล หรือผู้ร่วมทาง จำเป็นต้องโดยสารพร้อมกับผู้ร่วมทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. เพิ่งรับการผ่าตัดโรคหัวใจ สามารถโดยสารเครื่องบินได้ไหม
A. เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากความกดอากาศ หรือความเข้มข้นของออกซิเจนขณะทำการบิน จึงอาจมีกรณีที่ต้องปฏิเสธการโดยสารตามลักษณะสภาพร่างกายของผู้โดยสาร

9-2 สำหรับผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์ หรือเดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก

Q. มีบริการให้เช่ารถเข็นเด็ก หรือ เก้าอี้เด็กไหม?
A. ไม่มีบริการให้เช่าอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้กรุณานำมาด้วยตนเอง สำหรับรถเข็น จะต้องฝากเป็นสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์ที่ท่าอากาศยาน และใช้รถเข็นของท่าอากาศยานเดินทางมายังประตูขึ้นเครื่อง

Q. กำลังตั้งครรภ์ สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้จนถึงก่อนกำหนดคลอดกี่วัน
A. ความเข้มข้มของออกซิเจนในอากาศจะลดต่ำลงขณะทำการบิน ซึ่งการขาดออกซิเจนจะส่งผลกระทบต่อครรภ์ระยะหลัง ดังนั้น Peach ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารมีครรภ์เดินทางโดยเครื่องบินในช่วง 14 วันก่อนวันกำหนดคลอด

สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องโดยสารเครื่องบิน ผู้โดยสารมีครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วง 14 วันก่อนกำหนดคลอด]
・แสดงใบรับรองแพทย์
・มีแพทย์ร่วมทางด้วย

[ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วง 15 - 28 วันก่อนกำหนดคลอด]
・แสดงใบรับรองแพทย์

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. ทารกแรกเกิดสามารถโดยสารเครื่องบินได้ไหม
A. ทารกแรกเกิดอายุไม่เกิน 8 วัน ไม่สามารถโดยสารเครื่องบินได้

Q. เด็กอายุ 11 ปี และ 6 ปี สามารถโดยสารเครื่องบินเพียง 2 คนได้ไหม
A. เด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่สามารถโดยสารเครื่องบินโดยไม่มีผู้ปกครองได้

Q. เด็กอายุกี่ปี จึงจำเป็นต้องมีที่นั่ง
A. เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องมีที่นั่ง กรุณาสำรองที่นั่งตามอัตราค่าโดยสารปกติ

  10.  รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางมือถือ

Q. มีเว็บมือถือ(Mobile Website) ไหม?
A. เรามีเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานจากสมาร์ตโฟน (รองรับ OS: Android 2.1 ขึ้นไป, iOS 3.2 ขึ้นไป, Window Phone 7 ขึ้นไป) สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้จาก ที่นี่

Q. ความแตกต่างระหว่าง เว็บมือถือและ PC คืออะไร?
A. เว็บมือถือเหมาะแก่การใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งนอกจากจะสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารหรือข้อมูลเที่ยวบินได้แล้ว ยังมีบริการดังนี้
・ค้นหาที่ว่าง
・สำรองบัตรโดยสาร
・เลือกที่นั่งเมื่อสำรองบัตรโดยสาร และบันทึกข้อมูลสัมภาระที่ฝากกับสายการบิน
・ตรวจสอบข้อมูลการสำรองบัตร

และเว็บมือถือไม่สามารถใช้บริการต่อไปนี้ได้ โปรดระมัดระวัง
・เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองบัตรโดยสาร
・ชำระด้วย Peach Point
・ซื้อประกันการเดินทาง
・ใช้ฟังก์ชั่นบัญชีผู้ใช้งานของPeach หรือสร้างบัญชีใหม่

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองบัตรโดยสาร ที่จองผ่านเว็บมือถือ ให้ดำเนินการผ่านเว็บ PC หรือ Contact Center


  11.  คำถามเกี่ยวกับบริการบนเครื่องบิน

Q. ภายในเครื่องบิน มีอะไรจำหน่ายบ้าง
A. ภายในเครื่องบินนอกจากอาหารรับประทานภายในเครื่อง, บัตรลดสำหรับรถไฟ หรือ สินค้าออริจินัลของสายการบินแล้ว ในเส้นทางบินระหว่างประเทศยังจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย
สามารถชมรายละเอียดของสินค้าต่างๆได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการเดินทาง
อาหารรับประทานภายในเครื่อง เชิญที่นี่
สินค้าปลอดภาษี เชิญที่นี่

  12.  คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของเที่ยวบิน

Q. อธิบายเส้นทางการบินที
A. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจาก ที่นี่

หลังจากนี้ Peach ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายเส้นทางการบิน เพื่อทำให้การเดินทางเป็นสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวทุกท่านมากยิ่งขึ้น ในฐานะ LCC ที่เชื่อมโยงจุดต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย

  13.  คำถามเกี่ยวกับเครื่องบิน

Q. เครื่องบินที่ใช้คืออะไร?
A. A320 ของบริษัท Airbus ค่ะ ตระกูล A320(นอกจาก A320 ยังมี A321, A319, A318 รวมทั้งสิ้น 4 ชนิด) ถูกสั่งผลิตทั่วโลกกว่า 7,000 ลำและยังถูกเลือกใช้งานมากกว่า 250 สายการบินทั่วโลก
จัดเป็นอากาศยานขายดีสำหรับเส้นทางบินปกติ
เปิดรับขนาดความกว้างที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเครื่องบินชั้นนี้ และจัดให้ห้องผู้โดยสารที่สบายอย่างสูง

14.  รายละเอียดเกี่ยวกับ Peach

Q. มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรจึงมีต้นทุนต่ำกว่าสายการบินอื่น?
A. ความปลอดภัยเป็นหลักใหญ่ที่สุดของเรา เราจะตรวจสอบการให้บริการและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเชื่อถือได้ของสายการบินที่มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบกลยุทธ์ทางธุรกิจและลดทอนความซับซ้อนยุ่งยาก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวิธีการที่ง่ายและน่าเชื่อถือในการขนส่ง

Q. อะไรคือสิ่งสำคัญที่บริษัทวางแผนที่จะตรวจสอบ?
A. การดำเนินงานการให้บริการที่สนามบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, การตลาดและการขาย, แนวทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบและจะส่งผลให้มีต้นทุนต่ำ เป็นสายการบินที่มีความน่าเชื่อถือ

Q. ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วยอะไรบ้าง
A. พีช คิดค่าโดยสารโดย "วิธีการคำนวณค่าเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B" สำหรับการให้บริการภายในเครื่องบินและที่สนามบิน ลูกค้าสามารถที่จะเลือกและซื้อ บริการและสิ่งทีต้องการด้วยตัวเอง

Q. อะไรคือเบื้องหลังความหมายของ พีช?
A. พีชเป็นผลไม้ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของทุกคน พีชได้รับการชื่นชมในเอเชีย เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตยืนยาว ความเจริญรุ่งเรือง พลังงาน และ ความสุขมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้ลูกพีชญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากในเอเชียเนื่องจากรสชาติและรูปแบบที่สวยงาม พีช เรามีจุดมุ่งหมายที่จะกลายเป็น บริษัท สายการบินที่เป็นที่รักของทั้งเอเชียและญี่ปุ่นดังเช่นผลไม้ และการให้บริการเที่ยวบินที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบาย

Q. อะไรคือข้อความที่ พีชต้องการสื่อสารออกมา?
A. เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแสดงจุดแข็งของความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น เราให้สัญญา 3 ข้อกับลูกค้าของเรา: ความปลอดภัย ราคาที่สมเหตุสมผล และบริการที่มีคุณภาพตามมาตราฐานญี่ปุ่น


  15.  คำถามเกี่ยวกับนิตยสารทางอีเมล

Q. Mail Magazine ของ Peach มีข้อมูลพิเศษน่ารู้อะไรบ้าง?
A. มีข้อมูลหลากหลาย เช่น ข้อมูลค่าโดยสาร แคมเปญหรืออีเวนท์ต่างๆ โดยส่งในรูปแบบอีเมล์ไม่ประจำ

  16.  รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม รถเช่าและประกัน

Q. อธิบายจุดติดต่อสอบถามข้อมูลที
A. การจัดจำหน่ายที่พัก, รถเช่า, หรือประกันต่างๆ ดำเนินการผ่านลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก กรุณาตรวจสอบจากส่วน FAQ ของเว็บไซต์ของแต่ละพาร์ทเนอร์ หรือติดต่อโดยตรงไปยังแต่ละบริษัท

Peach ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย
ส่วนต่างของค่าตั๋วหลังทำการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏที่หน้าจอตอนทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ เว็บไซต์สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองที่นี่(เฉพาะคอมพิวเตอร์)
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการจองที่นี่
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบในการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงินจากที่นี่
ถ้าต้องการให้ส่งอีเมลยืนยันการจองอีกครั้งกรุณาที่นี่ (เฉพาะคอมพิวเตอร์) หลังจากเข้าสู่ระบบโดยการกรอกรหัสจองหรือนามสกุลที่ลงทะเบียน ให้กดที่ “ส่งตารางการเดินทางไปยังอีเมล” เพื่อส่งอีเมลยืนยันการจองอีกครั้ง
ราคาตั๋วในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์สำหรับจองตั๋วค่ะ
เว็บไซต์สำหรับจองตั๋ว (สำหรับคอมพิวเตอร์) ที่นี่
กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆจากที่นี่
กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆจากที่นี่
ท่านไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หรือมอบสิทธิ์ให้บุคคลที่สามได้ ถ้าจะเปลี่ยนผู้โดยสาร ต้องยกเลิกการจองเดิมแล้วจองใหม่
ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง เช่น สัญชาติ หมายเลข ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือวันหมดอายุ ได้ทางอินเทอร์เน็ต แต่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของหนังสือเดินทางได้ ตอนทำการจอง กรุณาระบุให้ถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่นี่

*หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1 หมายเลขการจอง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผ่าน “จัดการการจอง” บนเว็ปไซต์ กรุณาติดต่อ Contact Center
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเช็คอิน/ขั้นตอนการไปขึ้นเครื่องบิน ที่นี่
สำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินของแต่ละสนามบิน
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่นี่
กรุณาตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินในวันนี้ได้ ที่นี่
ติดต่อสอบถามผ่านแชท ฟรี

แจ้งปิดปรับปรุงระบบแชท
ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการสายการบิน Peach เสมอมา
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบแชท
หากต้องการติดต่อสอบถามใดๆ กรุณาติดต่อ Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-3522
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดช่วงปีใหม่)
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์(มีค่าใช้จ่าย)

เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดช่วงปีใหม่) 

การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง การจอง/การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลง, ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ, เรื่องอื่นๆ

 • ในกรณีที่ทำการจองใหม่/การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องเสียค่าโทรศัพท์
 • 【สำหรับประเทศไทย】
 • 0-2787-3522
 • 【สำหรับประเทศญี่ปุ่น】
 • 03-6302-8980
 • * การพูดคุยหลังมีเสียงของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ทางลูกค้าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์
  (ก่อนเริ่มพูดคุยจะมีเสียงของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ)
 • * ท่านไม่สามารถใช้โทรศัพท์ IPได้ กรุณาใช้โทรศัพท์ทั่วไป, โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์สาธารณะ