facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เก้าอี้สำหรับพักเท้า และอุปกรณ์สำหรับป้องกันหัวเข่า (knee defender) บนเครื่องบิน

เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์เก้าอี้สำหรับพักเท้า และอุปกรณ์สำหรับป้องกันหัวเข่า (knee defender) บนเครื่องบิน โดยมีการนำอุปกรณ์ต่างๆแขวนกับบริเวณถาดวางอาหารหลังพนักพิงที่นั่งบนเครื่องบิน ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายและแตกหัก

เนื่องจากอุปกรณ์ถาดวางอาหาร ถูกออกแบบให้ใช้สำหรับวางอาหารหรือเอกสาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น โปรดระมัดระวังในการใช้งาน

ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอขอบคุณที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสายการบินอย่างเคร่งครัด