Peach Aviation

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์


การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์


บทนี้จะกำหนดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) ของบริษัท Peach Aviation จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) อนึ่ง, การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละชนิดของบริษัท กรุณาตรวจสอบจาก “นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว” (ต่อไปเรียกว่า “นโยบาความเป็นส่วนตัว”)


【1. บทนำ】

บริษัทกำหนดการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยอ้างอิงตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะดำเนินการและจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านวางใจในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่า ลูกค้าที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ มีความเข้าใจในรายละเอียดเป็นอย่างดีและยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้


【2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้】

ในการมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบริการแก่ลูกค้า ในเว็บไซต์นี้แนะนำลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นผู้ดูแล แต่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่มีผลครอบคลุมถึงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางลิ้งค์เหล่านี้ หากมีการเปิดเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น


【3. ความปลอดภัย (Security)】

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL(Secure sockets layer)(*1)ทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่ากับการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยทุจริตของบุคคลที่สาม ในระหว่างการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้ต่อ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขของข้อมูลโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงข้อมูลโดยทุจริตของบุคคลที่สาม เราได้ติดตั้งไฟร์วอล มาตรการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

*1 ระบบการทำงานของ SSL(Secure Sockets Layer)
SSL จะทำการสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ (พิสูจน์ตัวตนทางดิจิตัลหรือDigital Authentication / ลายมือชื่ออิเลคทรอนิกส์หรือDigital signature) เกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างบริษัทและลูกค้า ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เมื่อพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย จึงเริ่มส่งข้อมูล ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า จะถูกแปลงค่าเป็นตัวเลขแบบสุ่ม ทำให้สามารถขัดขวางไม่ให้เกิดการส่งผิดไปยังบุคคลที่สามที่พยายามจะปลอมตัวเป็นลูกค้าเพื่อขโมยข้อมูล ยิ่งไปกว่านนั้น ข้อมูลที่ถูกส่งโดย SSL จะถูกเข้ารหัสด้วยวิธีที่ใช้การเข้ารหัสสองชนิด ได้แก่ วิธีเข้ารหัสคีย์สาธารณะ RSA (Public Key Cryptography) และ การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric-key algorithm) การจะอ่านข้อมูลนี้จะต้องใช้ “กุญแจ” อิเลคทรอนิกส์ สมมุติว่าข้อมูลถูกขโมยโดยบุคคลที่สาม ถ้าไม่มีกุญแจที่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถแปลงรหัสกลับเป็นเหมือนเดิมได้ ชนิดของกุญแจมีอยู่จำกัด หากทดลองกุญแจทุกประเภทจนกว่าจะได้กุญแจที่ถูกต้อง ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณก็จะต้องใช้เวลานาน จึงสามารถกล่าวได้ว่า บุคคลที่สามจะไขรหัสเพื่ออ่านข้อมูลเป็นไปได้ยากมาก


【4. การเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์】


[1] การเข้าชมเว็บไซต์
บริษัท ดำเนินการเก็บcookie(*2)และหมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์มือถือ(*3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ และใช้บริการได้อย่างราบรื่น
- ข้อมูลการลงทะเบียนเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆ
- ข้อมูลประวัติการเข้าชม (ใช้Web beacon(*4))
ลูกค้าสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ เพื่อปฏิเสธการรับcookie เมื่อใดก็ได้ แต่ควรระวังเพราะหากไม่มี cookie ก็จะมีโอกาสทำให้การชมเว็บไซต์ช้าลงมาก

[2] การส่งอีเมล์
เมื่อบริษัทส่งอีเมล์ให้แก่ลูกค้า จะมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
- สภาพการเปิดอีเมล์แบบ HTML หรือการพรีวิว (ใช้ Web beacon)
- ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางอีเมล์ (แบบ HTML หรือ แบบ Text)

*2 cookie หมายถึง
cookie หมายถึง ฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่เก็บผ่าน cookie จะไม่รวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล์ หรือ ชื่อนามสกุล ฯลฯ
บริษัทกำหนดให้สามารถส่งข้อมูลที่เก็บผ่านแก่บุคคลที่สามในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุใน “เกี่ยวกับการใช้งานcookie / หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์มือถือ” ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว อนึ่ง, ในกรณีที่ผู้ใช้งานตั้งค่าใช้cookie และเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้

*3 หมายเลขประจำเครื่อง หมายถึง
หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยมีพื้นฐานจากเบอร์โทรศัพท์

*4 Web beacon หมายถึง
Web beacon หมายถึง ระบบการวางภาพขนาดเล็กที่มองไม่เห็น (ไฟล์ภาพGIF ขนาด 1x1 พิกเซล) ในเว็บเพจหรืออีเมล์แบบ HTML เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชม ทำให้ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ / การเปิดอีเมล์อ่าน / สภาพการพรีวิว สะสมเพิ่มขึ้น

25 มกราคม 2016

Language