Peach Aviation

Peach Point


Peach Point

Peach Point คือคะแนนที่สามารถใช้จ่ายเงินเต็มจำนวนหรือส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีหรือค่าโดยสารต่างๆของ Peach ได้

ท่านต้องกรอกรหัสของคะแนนและรหัสรักษาความปลอดภัยด้วย กรุณาเตรียมไว้ล่วงหน้า

*Peach Point ใช้ได้ตามสกุลเงินที่ใช้ตอนได้คะแนนเท่านั้น
*มีค่าธรรมเนียม สำหรับการทำรายการต่อเส้นทาง ต่อลูกค้าหนึ่งท


กรณีใช้ Peach Point จ่ายเพียงส่วนหนึ่ง:


1.ในกรณีใช้ Peach Point จ่ายเพียงส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือต้องชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตจ่ายเงิน)
2.เมื่อท่านกดแท็บบัตรเครดิต จะเป็นการเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตเต็มจำนวน โปรดระมัดระวัง
3.ท่านไม่สามารถเลือกชำระด้วยหลายๆ วิธีพร้อมกันที่เคาน์เตอร์สนามบิน


กรณีที่ใช้ Peach Point มากกว่าหนึ่งอันในการชำระเงิน:


1.ในกรณีที่มี Peach Point มากกว่าหนึ่งอัน ท่านสามารถเลือกใช้พร้อมกันได้แค่ 5 อันเท่านั้น
2. ในกรณีที่ใช้ Peach Point มากกว่าหนึ่งอัน คะแนนจะถูกตัดตามลำดับที่กรอกข้อมูลไว้ โดยไม่ได้คำนึงถึงวันหมดอายุ
3. ในกรณีที่มี Peach Point มากกว่าหนึ่งอันแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง ต้องติดต่อคอลเซนเตอร์หรือเคาน์เตอร์สนามบิน

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ Peach Point สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่


Language