facebook YouTube YouTube


ข้อควรระวังเกี่ยวกับการฉ้อฉลบัตรเครดิต:

พีชขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารที่ซื้อเที่ยวบินโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเช่นข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือถูกแฮ็ก
พีชจะยกเลิกการจองที่ฉ้อฉล หากได้รับการยื่นคำร้องขออย่างเป็นทางการจากผู้ถือบัตรเครดิตหรือผู้ออกบัตร
ผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งดังกล่าวอาจถูกร้องขอให้ซื้อตั๋วใหม่ที่เคาน์เตอร์สนามบิน