facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเที่ยวบิน

ระบุวันที่ และ เส้นทาง แล้วกด「Search」
*เวลาที่แสดงทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นDate From To
(08/21/2019 22:19)
Flight No. Depart Arrive Departue Arrival Notes
Scheduled Status Scheduled Status
(08/21/2019 22:19)

แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินPeach

ขอบคุณที่ใช้บริการ Peach

ขอเรียนให้ทราบว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินดังต่อไปนี้  

(08/21/2019 22:19)
<Cancelled Flights>

【08/20/2019】
MM0527/Tokyo(Narita)→Fukuoka(Scheduled:16:55depart-19:00arrive) *Cancelled due to aircraft maintenance
MM0288/Okinawa(Naha)→Fukuoka(Scheduled:18:40depart-20:25arrive) *Cancelled due to aircraft maintenance
MM0160/Fukuoka→Osaka(Kansai) (Scheduled:21:15depart-22:25arrive) *Cancelled due to aircraft rotation 

 

- รายละเอียดการเดินการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกเป็นเที่ยวบินอื่น หรือการขอคืนเงินค่าโดยสาร

โปรดทราบเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้ข้างต้นได้ถูกยกเลิกเที่ยวบิน เราขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก

กรุณาเลือกหัวข้อด้านล่าง ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของสายการบินPeach(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสารการบินอื่นได้)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น ที่นี่

2. คืนเงินค่าโดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการคืนเงินค่าโดยสาร ที่นี่

ดำเนินการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น หรือขอคืนเงินค่าโดยสาร ที่นี่