• BKKBangkok (Suvarnabhumi)
 • ICNSeoul (Incheon)
 • PUSBusan
 • PVGShanghai (Pudong)
 • TPETaipei (Taoyuan)
 • KHHKaohsiung
 • HKGHong Kong
 • KIXOsaka (Kansai)
 • KUHKushiro
 • CTSSapporo (Shin-Chitose)
 • SDJSendai
 • KIJNiigata
 • NRTTokyo (Narita)
 • HNDTokyo (Haneda)
 • MYJMatsuyama / Ehime
 • FUKFukuoka
 • NGSNagasaki
 • KMIMiyazaki
 • KOJKagoshima
 • ASJAmami
 • OKAOkinawa (Naha)
 • ISGIshigaki
MAP
出発日
 
เกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
 

ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์


【เงื่อนไขการใช้งาน】

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านได้อ่านระเบียบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท Peach Aviation จำกัด ไม่รับประกันหรือแสดงการรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมทั้งไม่รับประกันว่าเนื้อหาขายได้หรือตรงตามวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัท Peach Aviation จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์นี้
บริษัท Peach Aviation จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมายใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์, วอร์ม, ความบกพร่องของโปรแกรม ตลอดจน สภาพหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบหรือขัดขวางความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ (หรือปัจจัยโครงสร้างมากกว่าหนึ่งปัจจัยของระบบ) ซึ่งรวมถึงไวรัส, วอร์ม, ความบกพร่องของโปรแกรม, สภาพ, สาเหตุ, การเกิดเหตุ, การมีอยู่ของโปรแกรม, การดำเนินการที่เกิดจากผลการส่งข้อมูล, ข้อผิดพลาด การละเลย การตีความ ข้อบกพร่อง การลบออก หรือ ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล และการเรียกร้องต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บ จะไม่ถือว่าเป็นไปตามสัญญา, การประพฤติผิดกฏหมาย, ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีกฏหมายอื่นๆ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท Peach Aviation จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมายใดๆ เกี่ยวกับระบบการจอง ความล่าช้าในการใช้งาน หรือการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์นี้ หรือการได้มาซึ่งข้อมูล, ซอฟท์แวร์, ผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์หรือได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะ ในเชิงผลลัพธ์ หรือในเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา, การประพฤติผิดกฏหมาย, ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีทางกฏหมายอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม (ถึงแม้ว่าจะในกรณีที่บริษัท Peach Aviation จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการชดใช้ค่าเสียหาย)

เงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น ปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะเป็นไปตามสิทธิเขตความรับผิดชอบของศาลแห่งประเทศ

【ลิขสิทธิ์, การใช้งานที่ได้รับอนุญาต】

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Peach Aviation จำกัด ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้งานเอกสารบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์, คัดลอด, ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับอนุญาตในการแจกจ่ายหรือทำซ้ำเอกสารได้ และท่านจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Peach Aviation จำกัด ก่อนล่วงหน้า

【ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ】

เว็บไซต์ของบริษัท Peach Aviation จำกัดนี้ มีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่บริษัท Peach Aviation จำกัดไม่ได้ดูแลรับผิดชอบอยู่ บริษัทPeach Aviation จำกัดขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทางกฏหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ ตลอดจนความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ใด ก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัท Peach Aviation จำกัดแนะนำเว็บไซต์นั้นๆ แต่อย่างใด

【สภาพแวดล้อมระบบที่แนะนำ】

1. ระบบปฏิบัติการ (OS)
กรุณาตรวจสอบระบบปฏิบัติการ(OS) ที่เหมาะสม ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ Peach
- Windows 7 ขึ้นไป
- Mac OS X 10.10 ขึ้นไป

2. เว็บบราวเซอร์
ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ดังต่อไปนี้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ Peach
อาจเกิดกรณีการแสดงผลเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้หากใช้เว็บบราวเซอร์อื่นนอกจากที่แนะนำ หรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์

- Microsoft Internet Explorer 9 (Windows) ขึ้นไป
- Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
- Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด

หากบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานต่ำกว่าที่แนะนำ กรุณาดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

3. Plug-in
Plug-in ของโปรแกรม Adobe Reader
ในการอ่านไฟล์ PDF บนเว็บไซต์ของ Peach ท่านจำเป็นต้องมี Plug-in ของโปรแกรม Adobe Reader
กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้ง Plug-in ของโปรแกรม Adobe Reader จากเว็บไซต์

4. JavaScript
ในเว็บไซต์ของ Peach มีการใช้ JavaScript
หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้ JavaScript ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถใช้งาน JavaScript ได้

5. สไตล์ชีท (CSS)
เว็บไซต์ของ Peach มีการใช้งานสไตล์ชีท
หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้สไตล์ชีทใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถใช้งานสไตล์ชีทได้

6. ความละเอียดของจอภาพ
กรุณาตั้งค่าความละเอียดของจอภาพให้มากกว่า 1024×768 พิกเซล เพื่อให้สามารถรับชมเว็บไซต์ของ Peach ได้อย่างราบรื่น


9 มีนาคม 2016