• BKKBangkok (Suvarnabhumi)
 • ICNSeoul (Incheon)
 • PVGShanghai (Pudong)
 • TPETaipei (Taoyuan)
 • KHHKaohsiung
 • HKGHong Kong
 • KIXOsaka (Kansai)
 • MMBMemanbetsu
 • KUHKushiro
 • CTSSapporo (Shin-Chitose)
 • SDJSendai
 • KIJNiigata
 • NRTTokyo (Narita)
 • HNDTokyo (Haneda)
 • NGONagoya (Chubu)
 • FUKFukuoka
 • OITOita
 • NGSNagasaki
 • KMIMiyazaki
 • KOJKagoshima
 • ASJAmami
 • OKAOkinawa (Naha)
 • ISGIshigaki
MAP
Pick-up Date
 
เกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
 

เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกเที่ยวบิน

เวลาในการแจ้งเตือนสำหรับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในบางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเวลาเดินทาง
สำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากศ เช่น พายุไต้ฝุ่น ทางสายการบินจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน โดยเร็วที่สุด

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบินได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนของคุณ
หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบินได้ล่วงหน้า 1 วัน จนถึงวันเดินทางได้ที่[สถานะเที่ยวบิน]ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สายการบิน

วิธีการประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน

ในกรณีที่มีการประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน ทางสายการบินจะแจ้งให้คุณทราบดังต่อไปนี้

 • 1. [สถานะเที่ยวบิน]ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สายการบิน
  สายการบินจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลสถานะเที่ยวบินล่าสุด

 • 2. การประกาศประชาสัมพันธ์ที่สนามบิน และ ทางหน้าจอแสดงสถานะเที่ยวบิน
  ทางสายการบินจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลสถานะเที่ยวบินผ่านทางการประกาศประชาสัมพันธ์ในสนามบินและแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงสถานะเที่ยวบิน

 • 3. อีเมล์
  ในกรณีที่มีการประกาศเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน ทางสายการบินจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเที่ยวบินของคุณให้ทราบผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียน

  ・รายละเอียดอีเมล์ที่แจ้งมีดังนี้
   ในกรณีที่มีการตั้งค่าเกี่ยวกับการรับ-ส่งอีเมล์ อาจทำให้อีเมล์แจ้งเตือนถูกส่งไปยังอีเมล์ขยะ กรุณาเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณเพื่อการรับ-ส่งอีเมล์
  ผู้ส่ง :noreply@resmail.flypeach.com
   หัวข้อสำหรับข้อมูลเที่ยวบินล่าช้า : "【Peach】ข้อมูลเที่ยวบินล่าช้า "
   หัวข้อสำหรับข้อมูลเที่ยวบินยกเลิก: "【Peach】ข้อมูลการยกเลิกเที่ยวบิน "

  ・วิธีตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนของคุณ
   กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของคุณผ่านหน้า [จัดการการจอง] บนเว็บไซต์. (ต้องระบุหมายเลขการจองของท่าน)
  หลังจากค้นหาการจองแล้ว คุณสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขที่อยู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนของคุณได้จาก [เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง]

**หมายเหตุ**

"*การประกาศเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน ในบางกรณีทางสายการบินอาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ อีเมล์ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา แต่สามารถแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่สนามบิน"
*สำหรับการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย การแจ้งเตือนของสายการบินจะไม่ถูกส่งให้กับผู้เดินทางโดยตรง

วิธีการจัดการตั๋วเครื่องบินที่เกี่ยวข้อง (เที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน)

ในกรณีเที่ยวบินของคุณเกิดความล่าช้าอย่างมาก หรือเที่ยวบินถูกยกเลิกทางสายการบินจะทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ให้กับคุณ
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / การขอรีฟันด์คืนเงิน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในกรณีที่ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อดำเนินการผ่านตัวแทนของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด

*หากเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้ามากกว่า 1 ชั่วโมง หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้ามากกว่า 2 ชั่วโมง ตามเวลาเริ่มต้นการเช็คอิน จะถือเป็นความล่าช้าอย่างมาก หากมีการพิจารณาแล้วว่าหลังจากเริ่มเช็คอินแล้วจะเกิดความล่าช้าอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดการตั๋วที่สนามบิน


» รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน

เอกสารรับรองเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบิน

คุณสามารถออกเอกสารรับรองเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า / การยกเลิกเที่ยวบินได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน

*การออกเอกสารรับรองในกรณีเที่ยวบินล่าช้า สามารถออกได้สำหรับเที่ยวบินล่าช้าตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป
*ผู้โดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายสำหรับค่าที่พัก , ค่าเดินทาง

สายการบินพีช ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายสำหรับค่าที่พัก , ค่าเดินทาง ฯลฯ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินได้