• BKKBangkok (Suvarnabhumi)
 • ICNSeoul (Incheon)
 • PVGShanghai (Pudong)
 • TPETaipei (Taoyuan)
 • KHHKaohsiung
 • HKGHong Kong
 • KIXOsaka (Kansai)
 • MMBMemanbetsu
 • KUHKushiro
 • CTSSapporo (Shin-Chitose)
 • SDJSendai
 • KIJNiigata
 • NRTTokyo (Narita)
 • HNDTokyo (Haneda)
 • NGONagoya (Chubu)
 • FUKFukuoka
 • OITOita
 • NGSNagasaki
 • KMIMiyazaki
 • KOJKagoshima
 • ASJAmami
 • OKAOkinawa (Naha)
 • ISGIshigaki
MAP
Pick-up Date
 
เกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
 

Bangkok Suvarnabhumi Airport

>> Please check here about airport access.

Bangkok Suvarnabhumi Airport

Departure (Terminal 4F)

1. เช็คอิน

กรุณาเช็คอินให้เรียบร้อยที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนเวลาเครื่องออกเดินทาง 180 นาที ช้าสุดไม่เกิน 50 นาที
* สถานที่ของเคาน์เตอร์เช็คอิน อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเที่ยวบิน กรุณาตรวจสอบที่จอแสดงเที่ยวบินที่สนามบินอีกครั้ง

2. ด่านตรวจค้นสัมภาระ

การตรวจกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง
* การนำของเหลวถือติดตัวขึ้นบนเครื่องบิน ของเหลวนั้น ต้องมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องนำบรรจุภัณฑ์ใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock ปริมาตรถุงบรรจุไม่เกิน 1 ลิตร ขนาดความกว้างและยาวรวมกันไม่เกิน 40 เซนติเมตรและ อนุญาตให้ผู้โดยสารนำของเหลวขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุงเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

3. ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

กรุณาแสดงพาสปอร์ตและบัตรที่นั่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
กรุณามาที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 30 นาที

Arrival (2F)

1. ด่านกักกันโรค

หากคุณบินจากเมืองไทยสู่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่จำเป็นต้องเข้าตรวจด่านกักกันโรค

2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง

กรุณาแสดงพาสปอร์ต

3. รับสัมภาระ

เช็คสายพานรับสัมภาระจากหน้าจอแสดงหมายเลขสายพาน แล้วรับสัมภาระที่สายพาน

4. ด่านศุลกากร

กรุณาเข้าช่องสำแดงกรณีมีสิ่งของต้องสำแดง หรือเข้าช่องเขียวหากคุณไม่มีสิ่งที่ต้องสำแดง

■ สินค้าปลอดภาษี / คืนภาษี
บุหรี่ 200 ม้วน, ยาสูบ 250 กรัม. หรือของเหลวน้ำหนักที่เท่ากัน สูงสุดไม่เกิน 1 ลิตร.